VATİKAN HRİSTİYANLIĞI İLE İSLAM ARASINDA UZLAŞMA OLABİLİR Mİ ?

            


Bazı kimseler,Papa’nın da Türkiye’ye gelişini dikkate alarak,Vatikan Hristiyanlığı ile,İslam arasında bir uzlaşma olabileceğini ve böyle bir uzlaşmanın dünya barışı için atılacak önemli bir adım olduğunu ileri sürüyorlar.Bir uzlaşmadan söz edebilmek için,evvelemirde bu uzlaşmanın içerik ve kapsamını belirlemek gerekir. Kural olarak uzlaşma,karşılıklı görüşlerden bir ölçüde feragat etmek ve bir noktada buluşmak anlamına gelir.Şayet uzlaşmadan söz eden kimseler,uzlaşmanın bu anlamdaki kapsamından bahsediyorlar ise,böyle bir uzlaşma asla mümkün olamaz.Yok eğer uzlaşma,Muhteşem Kitabımızın KAFİRUN SURESİNDE içeriği belirlenen bir uzlaşmadan ibaret ise,bunun her zaman mümkün olacağı izahtan varestedir .

-Uzlaşmanın genel anlamında bir mutabakat neden mümkün olamaz ?Derhal belirtmeliyim ki,biz Müslümanlar,Hazreti İSA’yı peygamber kabul eder ve ona son derece saygılı davranırız ve zaten böyle de olması gerekir.Hazreti İSA’nın ne muhteşem bir Peygamber olduğu bizim Sevgili PEYGAMBERİMİZİN de kabulündedir.Şayet Hristiyanlık,Hazreti İSA öğretisi olarak kalıp ta,Paulus denen iblis tarafından ihanete uğramasa idi,ne dün ve ne de bugün İSLAM ve HRİSTİYAN cemaatleri arasında bir kavga söz konusu olmazdı.Bilindiği gibi paulus,eski bir haydut ve katil iken,rivayete göre Hazreti İsa’yı rüyasında görmüş ve o anda tövbekar olup,Hristiyanlık yoluna girmiştir.Bu kanımca büyük bir saptırmadır ve Paulus’un ,ki Roma otoritesi adına namütenahi Hristiyan (Nasrani) kanı dökmüştür,Hazreti İsa yoluna girdiği tümüyle yalandır.Nasıl olsun ki? Paulus’a kadar(bu onun gerçek adı değildir) Hristiyanlar Hazreti İsa’nın İNSAN ve PEYGAMBER olduğunu bilir ve inançlarını bu doğrultuda sürdürürlerken,Paulus bu Büyük Peygamberi,Haşa sümme haşa ALLAH olduğunu iddia ile,HRİSTİYANLIĞI BİR ŞİRK (şirket) haline getirmiştir.Daha sonra da Petrus bunun üzerine tüy dikmiş ve PAPALIK denen ve  şirkin müesseseleşmiş haline gelen kurumu icad etmiştir.Daha önce Hristiyanlar ALLAH’a dua ederlerken,bu tarihten sonra İN NOMİNE Dİ PADRE E FİGLİ e SPİRİTUS SANCTİ,yani Baba,oğul ve kutsal ruh adına dua etmeye başlamışlar ve böylece TESLİS denen büyük yalanı Hristiyanlığa,Vatikan Hristiyanlığına mal etmişlerdir.Oysa Hazreti İsa hiçbir vakit ne ALLAH ve ne de ALLAHIN oğlu olduğunu idda etmek bir yana,hayalinden bile geçirmemişti.Çünkü o gerçek bir ALLAH DOSTU idi.Vatikan kurulduğundan bu yana daima melanet yuvası olmuş ve kendi uydurma dinleri adına hertürlü ahlaksızlığı,her türlü denaati irtikab etmekten geri kalmamıştır.Vatikanın amacı,Hristiyanlığın yayılması değil,kendi Politik ve ekonomik güçlerini en üst düzeye çıkarmaktan ibarettir.Bunun için,uyduruk haçlı seferlerini teşvik ederek,yüzbinlerce insanın ölmesine sebebiyet vermişlerdir.Hertürlü ensest ve homoseksüel ilişkinin failleri olmuşlardır(Borjiyalar).Hiç utanmadan para karşılığı cennetin anahtarlarını satan bunlardır.İNQUİSİTİON mahkemeleri  kurup,milyonlarca Yahudi,Müslüman ve kendileri gibi düşünmeyen Hristiyanları yakan bunlardır.İkinci dünya harbinde,Türk devleti ve diplomatları bir sürü yahudiyi,nazi mezaliminden kurtarırken,papa XII.Pius,timsah gözyaşları dökmenin  dışında kılını bile kıpırdatmamıştır.Yine büyük haydutlardan biri olan papa V.Clement,tapınak şövalyelerinden aldığı borçları ödememek için,kendisi gibi aynı alacaklıya borçlu bulunan Fransa kralı Güzel Philippe’le anlaşmış ve tapınak şövalyelerini ikisi birlikte neredeyse bire kadar kesmişlerdir.Gerçi tapınak şövalyeleri de HIRLI,namuslu kimseler değildir.Onlar da günahkarın önde gidenleridir,amma yine de köklerinin bu şekilde kazınmak istenmesi ne dereceye kadar doğrudur ?Bunu sadece Yüce ALLAH bilir.Tabii,tapınak şövalyelerinin kökü kazınamamış ve o tarihten itibaren bu haydut sürüsü de yer altına girmiştir.Bunların günümüzdeki uzantıları,her ülkede yandaş uşaklar bulmuş ve iktidarlarını sürdürmek için her türlü şirifsizce oyunu tezgahlamaya devam etmektedirler.Ne ilginçtir ki,tarihte birbirlerinin gırtlaklarına sarılan,vatikan,tapınak şövalyeleri ve sionistler,bugün tam bir ENTENTE CORDİAL ile,müşterek melanetlerini sürdürmektedirler ve bunların mahalli uşakları (piyonları) ise nasıl bir tezgahın içerisinde bulunduklarını farkedemeyecek kadar gaflet içerisinde bulunmaktadırlar.O gafiller,kendilerinin de,uydurma bir elitizmin üyesi bulunduğunu sanmaktadırlar.Bugün Vatikan bankası hertürlü yasa dışı bankacılık işleminin merkezi halindedir.Vatikan,dünyanın birçok yerinde çocuklara cinsel tecavüzde bulunan papazların bu suçlarını örtbas etmeye çalışmakta ve mağdurlara önemli meblağlara ulaşan tazminatlar ödemektedir.Papazlar,hiç utanıp,sıkılmadan,günahkarların tövbelerini kabul etmekte ve günahları affetmek gibi Sadece YÜCE RABBİME ait olan bir yetkiyi kendi günahkar kişiliklerine aitmiş gibi kullanmaktadırlar.Bir de KOMÜNYON (communion) adını verdikleri bir ritüel var.Bu ritüel de,vaftiz gibi,vatikan Hristiyanlığının OLMAZSA,OLMAZLARINDAN.Bu merasimde papaz,cemaate ekmek benzeri birşeyle,bir yudum şarap içiriyor.Bununla cemaat,Hazreti İSA’nın etini yemiş,kanını içmiş oluyor.Bu ritüel aynen ilkel toplumlarda da vardı.(özellikle de Kelt’lerde)Kabilenin en güçlü kişisi,belli bir süre için KRAL seçilir ve bu süre zarfında toplumu yönetirdi.Süre dolduğu zaman,bir ziyafet tertiplenir ve o ziyafette,boğazlanan kralın eti pişirilir ve kanı da kupalarla tüm kabile üyelerine sunulurdu.Böylece,bu eti yiyip,kanı içen kabile üyeleri,kendilerinin de o kral gibi güçlü olacaklarına inanırlardı.Şimdi sorarım okuyucularıma,bu ilkel PAGAN ritüeli ile,komünyon arasında bir benzerlik görmüyor musunuz ?Böyle bir saçmalığı,o harika PEYGAMBERE atfetmek ve onunla bağdaştırmak mümkün mü ?Böyle bir vahşeti onaylamaktan YÜCE RABBİME Sığınırım.Paulus’la başlayıp,Petrus ve ardılları ile devam eden rezaletler serisi bu anlattıklarımdan ibaret değil.Ancak,bütün bunlaro birkaç satıra sığdırmak ta kabil değil.
-İmdi,uzlaşmadan söz eden kimselere sormak isterim.Biz Müslümanlar olarak,vatikanla nasıl bir uzlaşmaya girebiliriz ?Yukarıda ufak bir bölümünü saydığım sapkınlıkları onaylayarak,hoş görerek mi ?Böyle bir saçmalığın mümkün olacağını düşünenler,bu kapsamda bir uzlaşma halinde,biz Müslümanların da,YÜCE RABBİM tarafından nasıl cezalandırılacağını idrak edemiyorlar mı ?Yukarıda bahsettiğim gibi,uzlaşma KAFİRUN SURESİ kapsamında ise,AMENNA ve SADDAKNA.Yok eğer,uzlaşma kavramının gerçek anlam ve kapsamında ise,İSTEMEM EKSİK OLSUN.
 
Av.Ünal SOMUNCUOĞLU

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Paylaş