SEN DE ONLARDAN BİRİSİN FATİH

SEN DE ONLARDAN BİRİSİN FATİH Bir önceki yazımda, ülkemizi budalaca bir düşünce ile, vatan hainlerine peşkeş çeken öküzlerden söz etmiş ve onların niçin öküz olduklarını açıklamıştım. İşte onların safında en başta sen de varsın Fatih. Bir Pazar esnafı basitliğiyle, AK PARTİ ile girdiğin pazarlıkta istediğini elde edemediğin için, bu ülkeyi vatan hainlerine teslim edebiliyorsan, en başta Rahmetli BABANI hayal kırıklığına uğrattığını bilmem biliyor musun? Biliyorsan sana yazıklar olsun, yok far...


KİM KAYBETTİ SANIYORSUNUZ ÖKÜZLER ?

KİM KAYBETTİ SANIYORSUNUZ ÖKÜZLER ? Bu sualim vatan hainlerine yöneltilmiş bir soru değil. Bu sualim, vatan haini olmadığı halde, bir kızgınlık uğruna, bir vatan haini gibi davranan budala öküzlere yöneltilmiş bir soru. Aklınız sıra CUMHURBAŞKANIMIZA ve AK PARTİYE bir ders vermek istediniz değil mi? Oysa, kurşunu kendi ayağınıza sıktınız. Bir öfke uğruna, vatan hainlerinin yüzünü güldürdünüz. Bu ülkeyi bir pula satan şerefsizlerin ekmeğine yağ sürdünüz. Başta İSTANBUL olmak üzere, güzelim şeh...


BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA BİNA BULUNMASI HALİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGUL

BİR PARSELDE BİRDEN FAZLA BİNA BULUNMASI HALİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI   1-Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapıların tamamının riskli yapı olarak tesbit edilmiş olması halinde, yürütülecek uygulamalara, yapının paydaşı olup olmadıklarına bakılmaksızın, sahip oldukları arsa payları oranında bütün maliklerin yüzde elli biri çoğunluğuyla karar verilir. Somut olayımızda, Körfez sakinleri, kesinleşmiş yargı kararı ile, bu parselin yüzde elli birinden fazla hisseye sahip bulu...


İstanbul Asliye 20. Hukuk Sayın Hakimliğine

DOSYA NO:2021/406   İstanbul Asliye 20. Hukuk Hakimliğine KONUSU                                            : Davalının 22.02.2024 tarihli dilekçesine cevap ve bazı diyeceklerimizdir. CEVAPLARIMIZ                :                                                                1-Davalı daha hala ISLAH kavramından söz etmektedir. Yani, bugüne kadar defalarca tekrar ettiğimiz halde, BELİRSİZ ALACAK DAVASI ve ISLAH arasındaki farkı anlayamadılar. Bizim davamız belirsiz alacak davasıdı...


Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

DOSYA NO: 2023/319   Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine ÖZÜ                                      : Davalının 14.03.2024 tarihli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesine cevaptır. CEVAPLARIMIZ :                                                1-Daha önce de arzettiğimiz gibi; bendeniz sayın Bilirkişileri, inceleme ve dosyayı alma safhalarına da hiç iştirak etmediğim için, yüzlerini bile bilmediğim ve hayatımda hiç karşılaşmadığım zevattır. Binaenaleyh, bu zevatın benim tarafımı tuttu...


İstanbul Asliye 20. Hukuk Sayın Hakimliğine

DOSYA NO : 2021/406 İstanbul Asliye 20. Hukuk Sayın Hakimliğine   ÖZÜ                                      : Davalının 22.02.2024 tarihli dilekçesi ile, 29.02.2024 tarihli dilekçelerine cevaptır. CEVAPLARIMIZ                :                                                1-Davalı 29.02.2024 tarihli dilekçesinde, Bakırköy icra dairesi marifetiyle o davalı hakkında icra takibi yaptığımı ve karşı taraftan vekalet ücretimi tahsil ettiğimi iddia etmekte ise de, böyle bir iddianın utan...


HİÇ DEĞİLSE BU SEFER AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN

HİÇ DEĞİLSE BU SEFER AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN Geçen yerel seçimlerde, BİNALİ YILDIRIM’ın, İstanbul belediye başkanlığına ihtiyacı olmadığını, lakin İstanbul ve İstanbulluların ona ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Ne var ki, İstanbul’un kalın kafalı kesimi, BİNALİ yerine yapsatçı ite oy verdi. Pekala kim kaybetti? Hiç şüphesiz BİNALİ değil, İSTANBUL KAYBETTİ. Yapsatçı it, tek bir taşı üst üste koymaz ve AÇILIŞ YAPMAMA TÖRENİ gibi budalaca laflarla, beş yıl yan gelip yatarken  bu süre zarfında ...


SAFF SURESİ 4.AYET-İ KERİMESİ

  YÜCE RABBİMİZ MEZKUR AYET-İ KERİMEDE ŞÖYLE BUYURMAKTADIR. “ABERİNİZ OLSUN Kİ, ALLAH KENDİ YOLUNDA KURŞUNLU BİR YAPI GİBİ SAF BAĞLAYARAK ÇARPIŞANLARI SEVER.” YANİ İSLAM MÜCAHİDLERİ, BATILLA SAVAŞIRKEN, İSLAM DÜŞMANLARI İLE MÜCADELE EDERKEN, KURŞUNDAN YAPILMIŞ MUHKEM BİR SAF GİBİ BİR araya gelmeli ve birbiriyle kaynaşmış sağlam bir yapı oluşturarak alçak Siyonistlerle mücadele etmelidir. Bugün, TÜRK DEVLETİ dışında, fakir Yemen den başka Siyonistlere karşı çıkan bir sözüm ona islam ülkesi bul...


PAULUS VE HİTLER

PAULUS VE HİTLER Bilmem bilir misiniz? Saint paul denen ve HAZRETİ İSANIN havarileri arasında bulunan Paulus, Hazreti İSA ile tanışmadan önce, romalıların tetikçisi ve hristiyanları öldüren bir katildi. Hazreti İsa ile tanıştıktan sonra evrildi ve havvarileri arasına katıldı. Aslında İNCİLİ tahrif edenlerden biri de odur. Lakin, bir katilin bir azize dönüşmesinin ilginç bir örneğidir. Hitlere herkes katil diyor. Buna itiraz etmek pek kolay değil. Lakin, acaba o da, bugünkü Siyonist alçakların...


KIÇI YERE YAKIN DEYYUS

KIÇI YERE YAKIN DEYYUS Bir zamanlar maalesef bu ülkede başbakanlık ta yapmış kıçı yere yakın bir deyyus var. O deyyus demiş ki, “BENİM BAŞBAKANLIĞIMI BERAT ALBAYRAK BİTİRDİ.”  Ben BERAT ALBAYRAK’ı gerçekten çok severim ve onun bu ülke için, tıpkı CUMHURBAŞKANIMIZ gibi, bir şans olduğunu düşünürüm. Bu son kabinede yer almadığı için de, ne yalan söyleyeyim, içimde bir kırgınlık var. Gerçekten çok sevdiğim BERAT ALBAYRAK, şayet bu kıçı yere yakın deyyusun başbakanlığını engelledi ise, ona olan s...


Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

DOSYA NO: 2023/319 Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine KONUSU                                                            : Davalının 24.01.2024 tarihli dilekçesine cevaptır. CEVAPLARIMIZ                                                :                 1-Bir kimsenin ar damarı çatlamışsa, onun için artık hiçbir sınır yoktur. NE ALLAHTAN KORKUSU, ne de kuldan utanması kalır. Davalının birbiri peşi sıra sıraladığı ahlaksızca yalanları okudukça, gerçekten söyleyecek laf bulamıyor ve bir...


Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

DOSYA NO: 2023/319 Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine ÖZÜ                                      : Bazı beyanlarımızdır. BEYANLARIMIZ                                :                                                1-Daha önceki dilekçelerimizde, yargısal ve bilimsel görüşleri arzetmiştik. Bu kez de, daha önce kendilerinden görüş aktarmadığımız bir başka yazarın görüşlerini sunacağız. -Miras bırakanın muvazaalı hukuki işlemlerinin unsurları, görünürdeki işlem, muvazaa anlaşması, mi...


HADİD SURESİNİN 14. AYET-İ KERİMESİNİN SON CÜMLESİ

HADİD SURESİNİN 14. AYET-İ KERİMESİNİN SON CÜMLESİ YÜCE RABBİMİZ MEZKUR SURENİN 14. AYET-İ KERİMESİNİN SON CÜMLESİNDE ŞÖYLE BUYURMAKTADIR. “ ….O ÇOK KANDIRAN SİZİ ALLAH LA ALDATTI….” Kardeşlerim, burada kasdedilenin kovulmuş şeytan olduğu mutlaktır. Şu kadar ki, iblisin yeryüzünde de vekilleri vardır. Bunlardan bir tanhesi de hiç şüphesiz fetö denen iblis yardımcısıdır. Bu iblis yardımcısı da tıpkı efendisi gibi, insanları ALLAHLA aldatmaktadır. Bunların alçaklığının hududu yoktur. Bu şere...


6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA ...

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA YASA GEREĞİ YAPILAN YIKIMLAR MÜLKİYET HAKKININ İHLALİNİ TEŞKİL EDER Mİ ? ÖZET                                     : 6306 SAYILI YASA MUCİBİNCE yapılan bazı yıkımlar, bazı kesimler tarafından mülkiyet hakkına tecavüz gibi gösterilmek isteniyor ve bu hususta bazı davalar açılarak yıkımların durdurulması talebinde bulunuluyor. Oysa, bu yıkımlar, bazı zorunlu haller dışında daima yıkılacak binaların maliklerinin rızası ile yapılma...


İSVEÇ, OLAF PALME, PKK

İSVEÇ, OLAF PALME, PKK Bir dönem İsveç başbakanı olan Olaf Palme’nin pkk tarafından katledildiğini sokaktaki çocuklar bile biliyor. Pekala, İsveç’in başbakanını öldüren pkk niye hala İsveç te el üstünde tutuluyor? Bunun cevabı çok basit. Çünkü sosyalist Palme’ye Amerikan iblisi ile,o iblisin güdümündeki İsveç derin devleti tahammül edemiyordu. Bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyordu ve ellerindeki en elverişli katil de pkk idi. Binaenaleyh, kimse İsveç te kanunlar çıkarılıp, pkk nın terö...


PUŞTLARIN YÜZSÜZLÜĞÜNE BAKAR MISINIZ?

PUŞTLARIN YÜZSÜZLÜĞÜNE BAKAR MISINIZ? Amerikan iblisinin sarsak, geri zekalı başkanı yine bir hikmet (!) yumurtlamış. Demiş ki, ( TÜRKİYE, ülkemizin bölgedeki varlığı için bir tehdittir.) Ulan puştoğlu puşt, ulan geri zekalı deyyus, adama sormazlar mı, senin bu bölgede ne işin var? Sen kimsin ki, bizim yaşam alanlarımızı pis varlığınla kirletmek hakkını kendinde buluyorsun? Eski cumhurbaşkanlarınızdan wilsonun bildirisinden de mi haberin yok? Yani Amerikanın, Amerika kıtasında bir müdahale ka...


MAHKEME DEĞİL, İHANET ÇEMBERİ

MAHKEME DEĞİL, İHANET ÇEMBERİ Ülkemizi kana boğmak isteyen uluslararası şer güçlerinin bir köpeği var. Buna pkk diyorlar. Bu köpeklerin use TÜRK PARLAMENTOSUNA sızan bir kolu var. Bu uzantı sık sık isim değiştiriyor. Lakin üyeleri olan şerefsizlerin kimliği değişmiyor. Bu şerefsizler maalesef TÜRK PARLAMENTOSUNUN KUTSAL ÇATISI altında hain faaliyetlerini sürdürüyor ve şerirliklerini hız arttırarak sürdürüyorlar. Bu puştlar, parlamento çatısı altında pis varlıklarını sürdürdükleri için de, her...


ON BEŞ YIL ÖNCEKİ ÖNGÖRÜ

ON BEŞ YIL ÖNCEKİ ÖNGÖRÜ Bundan onh beş yıl evvel, Davos’ta CUMHURBAŞKANIMIZ, Siyonist puştun kendisine uzattığı pis eli, sert bir darbe ile itmiş ve ONE MİNUTE diyerek şu sözleri söylemişti. “SİZ ADAM ÖLDÜRMEYİ İYİ BİLİRSİNİZ”. Bu beyanın nasıl müthiş bir öngörü olduğu; bugün bütün çıplaklığıyla ortada. Bence DEVLET ADAMLIĞI BUDUR. Bir DEVLET ADAMINDA bulunması gereken öngörü budur. Bu öngörünün milyonda biri, şer ittifakı üyelerinde de bulunsa idi, bugün ülkemizin vardığı nokta çok daha ile...


ŞEREFSİZ TEZVİRATTAN USANMADI

ŞEREFSİZ TEZVİRATTAN USANMADI Büyükbabasının bu milleti yıllarca kazıklayarak kazandığı paralarla caka satan şerefsiz, yine tezvirattan vazgeçmiyor. Suudi Arabistan olayındaki utanmazlığı yetmezmiş gibi, bu sefer de, kehdisi Fenerbahçenin başında olduğu sürece, Fenerbahçenin şampiyon olamayacağını söylemiş. Puştun amacı belli. Koskoca Fenerbahçe camiasını DEVLETE DÜŞMAN HALİNE GETİRMEK. Bu MİLLET BU NUMARAYI YEMEZ ŞEREFSİZ. Nereni yırtarsan yırt, bu milletin arasına nifak sokamazsın. MİLLET a...


BU İŞTE BİR TERSLİK VAR

BU İŞTE BİR TERSLİK VAR Haber aldığımıza göre, katil israili Lahey uluslararası adalet divanında savunacak avukat, meşhur cinsi sapık, çocuk düşkünü (pedofil) bir şerefsizmiş. Adı alan morton dershowitz. Bu işte bence büyük bir terslik var. Savunulacak katil, BİR ÇOCUK DÜŞMANI, ÇOCUK KATİLİ, SAVUNAN PUŞT İSE, UFAK ÇOCUK DÜŞKÜNÜ BİR CİNSİ SAPIK. SİZCE DE BU İŞTE BİR TERSLİK YOK MU? Ünal SOMUNCUOĞLU


Paylaş