DOSYA NO: 2023/319

 

Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

ÖZÜ                                      : Davalının 14.03.2024 tarihli bilirkişi raporuna itiraz dilekçesine cevaptır.

CEVAPLARIMIZ :

                                               1-Daha önce de arzettiğimiz gibi; bendeniz sayın Bilirkişileri, inceleme ve dosyayı alma safhalarına da hiç iştirak etmediğim için, yüzlerini bile bilmediğim ve hayatımda hiç karşılaşmadığım zevattır. Binaenaleyh, bu zevatın benim tarafımı tuttuklarını ve yanlı rapor tanzim ettiklerini ileri sürmek en azından utanmazca bir davranıştır. Davalıyı şiddetle kınıyorum.

                                               2- Davalının bahsini ettiği 20 si dolu, 41 i boş kovanlar, onların sadece orada tuttukları ve başta Muhterem mahkeme olmak üzere herkesi kandırmak için hazırladıkları bir mizansenden ibarettir. Daha önce kendilerine çektiğim ihtarnameye verdikleri cevapta, KOVANLARIN TÜMÜYLE TELEF OLDUĞUNU VE GERİYE SADECE YİRMİ KOVAN KALDIĞINI VE O KOVANLARI İADE ETMEYE HAZIR OLDUKLARINI BEYAN ETMİŞLERDİ. BU BELGELER DOSYADA MEVCUTTUR. DAHA SONRA DAVA SIRASINDA BU MİKTARI ALTMIŞ BİR KOVANA ÇIKARDILAR VE YİRMİSİNİN DOLU, BAKİYESİNİN BOŞ OLDUĞUNU BEYAN ETTİLER. Yani, bunların işi yalan dolan ve hak yemek. Bildikleri tek şey bu, yegane marifetleri bu. Bir yılı aşkın bir zaman zarfında artan kovanları bir başka yerde sakladıklarından kesinlikle eminim. Bu senaryoyu hazırlamış olmaları, yalancılığı meslek edinmiş olan kimselerin, yeni bir oyunundan başka bir şey değildir ve bu şaklabanlıklar, sayın bilirkişilerin bilimsel görüşlerinin doğru olmadığı anlamına gelmez.

                                               3-Bal fiyatlarına ilişkin yapılan hesaplamalar, davalının aleyhine değil, tamamen lehine olan bir hesaplamadır. Netekim bendeniz de, sadece bu noktada bir önceki bilirkişi raporune itiraz etmiş ve fakat yine de hesabımı bu rakamlara göre yapmıştım. Çünkü, İzmir’de yaptığım araştırmalar sonucunda, katıksız balların kilo fiyatının BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLDUĞUNU TESBİT ETMİŞTİM. Gerek görülürse bu rakamları derhal tesbit ettiğim mahallerden alıp, Muhterem mahkemeye sunabilirim. Lakin, şimdilik buna gerek görmüyor ve sayın Bilirkişilerin tesbitleri doğrultusunda talepte bulunuyorum. Hiç şüphesiz, dava açıldıktan bu yana oluşan haklarımızı da talep hakkımı mahfuz tutuyorum.

                                               4-Davalı Çiftlikköy’de vukubulan yangından kayba uğradığından söz etmekte ise de, böyle bir etkilenmenin söz konusu olmadığı izahtan varestedir. Böyle bir yangında, herbiri tahtadan imal edilmiş kovanların tümüyle yok olması önlenebilir miydi? Her taraf yandı da, bu kovanlar nasıl oldu da hiçbir suretle yangından etkilenmedi? Diyeceğim, öyle budalaca yalanlar söylüyorlar ki, bu yalanlara en başta kendileri inanmıyorlardır.

                                               5-Bu dava sonu gelmez bilirkişi raporları ile uzatılmak isteniyor. Böyle kötü niyetli bir tutuma kimsenin rıza göstermesi mümkün değildir.

                                               6-İlavesi muvafıktır ki, davalı bu raporun birden fazla kişi tarafından tanzim edilmiş olduğunu GÖRMEZDEN GELİYOR VE  HAKSIZ SALDIRILARINI SADECE BİR BİLİRKİŞİYE YÖNELTİP DİĞER SAYIN BİLİRKİŞİNİN DE AYNI BİLİMSEL GÖRÜŞLERİ PAYLAŞTIĞINI FARKETMEZ GÖRÜNÜYOR. ZAHMET BUYURSUNLAR DA DOSYAYA SUNULAN BELGELERE BİRAZ DİKKAT ETSİNLER.

SONUÇ                : Maruz nedenlere binaen, davalının mesnetsiz itirazlarının REDDİ ile, raporlar ve sabit olan talep doğrultusunda karar verilmesini, bilvekale, saygılarımla arz ve istirham ederim. 19.03.2024

Davacı vekili

Av. Ünal SOMUNCUOĞLU

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Paylaş