DOSYA NO: 2023/319

Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

 

ÖZÜ                                      : Son ara kararının 3. ve 4. bentleri mucibince yapılan araştırmalar ve ilgili dairelerce verilen cevaplar hakkında beyanlarımız ve sair diyeceklerimiz.

BEYANLARIMIZ :

1-            (……TÜM HUKUK SİSTEMLERİNİN KABULÜNE GÖRE, HİÇKİMSE KENDİ YAPTIĞI HİLELİ ANLAŞMADAN VE HAKSIZLIKTAN KISMEN DE OLSA KENDİNE ÇIKAR SAĞLAYAMAZ. ÖRNEĞİN BAKIP GÖZETME KEYFİYETİ MUVAZAALI İSE, TAŞINMAZ MAL MÜLKİYETİ GİZLİ BAĞIŞ İLE KARŞI TARAFA GEÇİRİLMİŞ OLUR. BU DURUMDA MİRAS BIRAKANIN ASIL AMACI DAVALĞIYA TAŞINMAZI BAĞIŞLAMAK OLUP, BUNU GİZLEMEK İÇİN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ YAPMAK OLDUĞU ANLAŞILIR………)( Erhan Günay, Mirastan mal kaçırma-tapulu taşınmazlarda muris muvazaası, 10.baskı,sh.27)

-KÖKLEŞEN YARGI KARARLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLDİĞİ GİBİ, UYGULAMADA VE ÖĞRETİDE MURİS MUVAZAASI OLARAK TANIMLANAN MUVAZAA NİTELİĞİ İTİBARİYLE NISBİ MUVAZAA TÜRÜDÜR. ANILAN BU TÜR MUVAZAADA, MİRAS BIRAKAN GERÇEKTEN SÖZLEŞME YAPMAK VE TAPULU TAŞINMAZINI DEVRETMEK İSTEMEKTEDİR. ANCAK, MİRASÇISINI MİRAS HAKKINDAN YOKSUN BIRAKMAK İÇİN, ASIL AMACINI GİZLEYEREK, GERÇEKTE BAĞIŞLAMAK İSTEDİĞİ TAPULU TAŞINMAZINI, TAPUDA YAPTIĞI RESMİ SÖZLEŞMEDE İRADESİNİ SATIŞ VEYA ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ DOĞRULTUSUNDA AÇIKLAMAK SURETİYLE DEVRETMEKTEDİR. MUVAZAALI SÖZLEŞME YAPAN MİRAS BIRAKANIN ASIL AMACI MİRASÇILARI ALDATMAK, ONLARI MİRAS HAKKINDAN MAHRUM BIRAKMAKTIR…..) ( Erhan Günay;a.g.e.sh.27-28) (…….ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİA EDİLDİĞİ DURUMDA ASLOLAN, BAKIM ALACAKLISI MİRAS BIRAKANIN BU SÖZLEŞMEYİ YAPMADA GÜTTÜĞÜ AMACIN BELİRLENMESİDİR. BU TEKMLİKİN MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA YAPILIP YAPILMADIĞINI VE TEMLİKTE BAKIP, GÖZETME KOŞULUNUN DEĞİL, BAĞIŞ AMACININ ÜSTÜN TUTULUP TUTULMADIĞI TESBİT EDİLMELİDİR. YARGITAY KARARLARINDA VURGULANDIĞI ÜZERE, KURAL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI BİR TEMLİKİNDE MUVAZAA İLE İLLETLİ OLDUĞUNUN İLERİ SÜRÜLMESİ HERZAMAN MÜMKÜNDÜ...  ŞAYET BAKIM ALACAKLISININ TEMLİKİ İŞLEMDE BAKIP, GÖZETME KOŞULUNU DEĞİL DE, BİR BAŞKA AMACI  GERÇEKLEŞTİRME İRADESİNİ TAŞIDIĞI BELİRLENİRSE, BU TAKDİRDE SÖZLEŞMENİN İVAZLI OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEZ. AKİTTE BAĞIŞLAMA AMACININ ÜSTÜN TUTULDUĞU SONUCUNA VARILIR. BU HALDE 01.04.1974,1/2,SAYILI İÇTİHADLARI BİRLEŞTİRME KARARI UYGULAMA ALANI BULUR.-1.HD.13.07.2006 TARİH2006-6609/8314-Erhan Günay,a.g.e.sh.51-52)

-………….BU DURUMDA, YERLEŞMİŞ YARGITAY İÇTİHATLARINDA VE 01.04.1974 TARİH,1/2,SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARINDA AÇIKLANDIĞI  ÜZERE, GÖRÜNÜRDEKİ SÖZLEŞME TARAFLARIN GERÇEK İRADELERİNE UYMADIĞINDAN, GİZLİ BAĞIŞ SÖZLEŞMESİ DE M.K.706,B.K.213.VE TAPU KANUNUNUN 26.MADDELERİNDE ÖNGÖRÜLEN ŞEKİL KOŞULLARINDAN YOKSUN BULUNDUĞUNDAN, SAKLI PAY SAHİBİ OLSUN OLMASIN MİRAS HAKKI ÇİĞNENEN TÜM MİRAZÇILAR DAVA AÇARAK RESMİ SÖZLEŞMENİN MUVAZAA NEDENİ İLE GEÇİRSİZLİĞİNİN TESBİTİNİ VE BUNA DAYANILARAK OLUŞTURULAN TAPU KAYDININ İPTALİNİ İSTEYEBİLİRLER….) ( Günay,a.g.e.sh 231)

-EN SADE ANLATIMLA MUVAZAA, İRADE İLE BEYAN ARASINDA KASDEN YARATILAN AYKIRILIK OLARAK TANIMLANABİLİR.

-……..MİRAS BIRAKANIN ÖLÜNCEYE KADAR BAKIP, GÖZETME KARŞILIĞI YAPTIĞI  TEMLİKİN MUVAZAA İLE İLLETLİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ İÇİN DE, SÖZLEŞYME TARİHİNDE MURİSİN YAŞI, FİZİKİ VE GENEL SAĞLIK DURUMU, AİLE KOŞULLARI İLE İLİŞKİLERİ, EMİNDE BULUNAN MAL  VARLIĞININ MİKTARI, TEMLİK EDİLEN MALIN TÜM MAL VARLIĞINA  ORANI, BUNUN MAKUL KARŞILANACAK BİR SINIRDA KALIP KALMADIĞI GİBİ BİLGİ VE OLGULARIN GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKİR….. MİRAS BIRAKANIN TEMLİK DIŞI KALAN TAŞINMAZLARIN DEĞERİ NAZARA ALINDIĞINDA MAKUL SINIRIN AŞILDIĞI KANAATİNE VARILMIŞTIR….. HAL BÖYLE OLUNCA, DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, YANLIŞ DEĞERLENDİRMELERLE REDDEDİLMESİ İSABETSİZDİR….) ( 1.hd.20.01.2020,14598-253)

-1953TARİH VE 8/8 SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARINA GÖRE, MUVAZAALI TEMLİKE KONU OLAN GAYRİMENKULÜN MÜLKİYETİ TEMLİK ALANA GEÇMİŞ GÖRÜNSE DE, GERÇEKTE MİRAS BIRAKANIN MAL VARLIĞINDA  KALMAKTA DEVAM EDER. Prof.Dr.İsmet SUNGURBEY; bu içtihatla ilgili olarak, HİÇKİMSENİN HAKSIZ , GEÇERSİZ VE KANUNA AYKIRI BİR İŞLEMİN SONUCUNDAN YARAR SAĞLAMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR DEMEKTE VE HİÇKİMSENİN AHLAKSIZLIĞININ KENDİSİNE

 GETİRİ SAĞLAMASINA KANUNEN İZİN VERİLEMEYECEĞİNİ İFADE ETMEKTEDİR. Rahmetli bilim adamına yürekten katılıyorum.

2-Muhterem mahkemece bu içtihadlar gözönünde bulundurularak verilen söz konusu ara kararları son derece isabetlidir ve gerçeğin ortaya çıkması için yeterli bir yöntemdir. BU DOĞRULTUDA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILAN TEZKEREYE CEVAP GELMİŞ VE MURİSİN YEGANE GAYRİMENKULÜNÜN, DAVA KONUSU GAYRİMENKUL OLDUĞU VE MAAŞINDAN BAŞKA HİÇBİR BAŞKACA MAL VARLIĞININ BULUNMADIĞI DA SABİT OLMUŞTUR. BERİ YANDAN, DAVALININ KENDİ SAVUNMA DELİLİ OLARAK MUHTEREM MAHKEMEYE SUNDUĞU VE ALTINDA BENİM DE İMZAMIN BULUNDUĞU BELGEDE, MURİSİN MAAŞYI DAHİL TÜM MAL VARLIĞINI DAVALIYA BAĞIŞLADIĞI BEYAN EDİLMEKTEDİR. BU GERÇEK ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA, AHLAKSIZCA ÇARKEDİP, BU BELGENİN GEÇERSİZ OLDUĞUNU İDDİA ETMEK, ANCAK O BELGEYİ LEHİNE DELİL OLARAK SUNAN VE FAKAT BİLAHERE İŞ SARPA SARINCA BU DELİLİN GEÇERSİZ OLDUĞUNU İDDİA ETMEK ANCAK BU BELGEYİ SUNANLAR KADAR HAYSİYETSİZ KİMSELERE HAS BİR DAVRANIŞTIR.BU BELGE MURİSİN ASIL NİYETİNİ BÜTÜN AÇIKLIĞIYLA ORTAYA KOYMAKTA VE DAVA KONUSU GAYRİMENKULÜN, YUKARIDA BELİRLENEN İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARINDA AÇIKLANDIĞI ÜZERE, HALA MURİSİN MÜLKİYETİNDRE BULUNDUĞUNU TEREDDÜTSÜZ BİR BİÇİMDE ORTAYA KOYMAKTADIR.

-AYNI ARA KARARI DOĞRULTUSUNDA EMNİYETE YAZILAN TEZKERE CEVABI İSE, KOMEDİ FİLMLERİNE KONU TEŞKİL EDECEK KADAR GÜLÜNÇTÜR. TAHKİKATLA GÖREVLİ POLİS MEMURU, DAVA KONUSU GAYRİMENKL ADRESİNE GİTMİŞ VE HALEN O GAYRİMENKULU GASIP OLARAK İŞGAL EDEN DAVALININ EŞİNİN BEYANLARINI ALMIŞTIR. O DA, HER AHLAKSIZ GİBİ, TÜM YALANLARI BÜLBÜL GİBİ ŞAKIMIŞ VE EMNİYET İSE, BU İFADEYİ ARAŞTIRMA SONUCU (!) OLARAK MUHTEREM MAHKEMELE SUNMUŞTUR. İLAVESİ MUVAFIKTIR Kİ, BU DAVADA ŞAHİT OLARAK TA GÖSTERİLEN KENDİ ÇOCUKLARI DA POLİSTİR. TAKDİRİ MUHTEREM MAHKEMEYE BIRAKIYORUM. BENDENİZİN SUNDUĞU LİSTEDEKİ ŞAHİTLER İSE, BENİM TESBİT ETTİĞİM VE MURİSİN ÖLDÜĞÜ GÜNE KADAR DEVAM ETTİĞİ KAFENİN SAHİBİ VE EN YAKIN DOSTLARINDAN BİRİDİR. BUNLARIN İFADESİ GERÇEĞİ BÜTÜN ÇIPLAKLIĞIYLA ORTAYA KOYACAKTIR. KALDI Kİ, BU KONUDA HERHANGİBİR ŞAHİT DİNLENMESİ DE TÜMÜYLE GEREKSİZDİR. ZİRA, RESMİ YAZILI BELGELER VE DAVALI TARAFINDAN SUNULAN YAZILI BELGE, ORTADAKI MUVAZAAYI VE BU GASIPLARIN DA BİLEREK VE İSTEYEREK BU MAL KAÇIRMAYA İŞTİRAK ETTİKLERİNİ TARTIŞMASIZ BİR BİÇİMDE ORTAYA KOYMAKTADIR. DAVALININ YALANCI ŞAHİTLERİNİN RESMİ BELGENİN AKSİNİ İSBAT ETMELERİ NE KANUNEN VE NE DE AHLAKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR. AYRICA, BİZİM DAYANDIĞIMIZ DELİLLERDEN BİRİ OLAN SGK YA DE TEZKERE YAZILARAK, DAVALI GASIPIN EŞİM MÜVEKKİLEM MİNE SOMUNCUOĞLUNUN YANINDA TÜM GÜN, GECE DE DAHİL ÇALIŞTIĞI VE MAAŞININ MÜVEKKİLEM TARAFINDAN ÖDENDİĞİ AÇIKÇA ANLAŞILACAKTIR. YANİ, YALAN DOLANA DAYALI ŞAHADETE KARŞILIK, RESMİ BELGELER GÜNDEME GETİRİLMİŞ OLACAKTIR.

SONUÇ                                :Maruz nedenmlere binaen, talebimiz veçhile işlem yapılmasını ve bu doğrultuda yapılacak tahkikatı müteakip içtihadı birleştirmea kararı doğrultusunda karar verilmesini bilvekale. Ssaygılarımla arz ve istirham ederim.08.01.2024

Davacı Mine SOMUNCUOĞLU

Vekili

Av.Ünal SOMUNCUOĞLU

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Paylaş