ULAN MANKAFA POLDİ SANA İLK DEFA HAK VERDİM

ULAN MANKAFA POLDİ SANA İLK DEFA HAK VERDİM Mankafa poldi demiş ki; ( PARTİ İÇİNDE DÜRÜST, NAMUSLU, RÜŞVET İŞİNE KARIŞMAMIŞ, HIRSIZ OLMAYAN TEK BİR KİŞİ BULSAM DERHAL GENEL BAŞKANLIĞI DEVREDECEĞİM.) Ulan poldi, ömrümde ilk defa sana hak verdim ve niçin genel başkanlığı hiç kimseye devretmediğinin gerekçesini anladım. Yalnız anlamadığım bir şey var, senin onlardan farklı olduğunu kim söylüyor? Yoksa bu bir derece meselesi mi? Yani, O BENDEN DAHA ÜSTÜN, BEN ONDAN DAHA ÜSTÜNÜM DERECELENDİRMESİ M...


AKLI KIT BUDALALAR

AKLI KIT BUDALALAR Okuduğum gazete SABAH’ın 21 temmuz 2023 tarihli nüshasında, NİHAT HDCA’ya sorulan sorular arasında, beyinsiz bir kafanın ürünü olan bir soruya gözüm ilişti. (….TEVRAT VE İNCİL DEKİ BAZI BİLGİLERİN MEZOPOTAMYA KAYNAKLI OLDUĞUNU VE BURADAN KUTSAL KİTAPLARIN BİLGİLERİNİN İNSAN ÜRÜNÜ OLDUĞUNU İDDİA EDENLER VAR. NE DERSİNİZ? ) Nihat hoca, bu budalaya güzel bir cevap vermiş ve HAZRETİ ADEM’DEN BU YANA 120.000 PEYGAMBER GELDİĞİNİ VE BU BİLGİLERİN ONLARA GELEN VAHİYLERİN ÜRÜNÜ OLDU...


YÜCE RABBİMİZİN EMRİ OLMASAYDI KİM PEYGAMBER OLMAYI KABUL EDERDİ Kİ?

YÜCE RABBİMİZİN EMRİ OLMASAYDI KİM PEYGAMBER OLMAYI KABUL EDERDİ Kİ ? PEYGAMBERLERİN HAYATINI ŞÖYLE BİR İNCELEDİĞİMİZDE GÖRÜRÜZ Kİ, PEYGAMBERLİK, YÜCE RABBİMİZİN EMRİ OLMASA, KİMSENİN KOLAY KOLAY KABUL EDEBİLECEĞİ, KOLAY KOLAY KATLANABİLECEĞİ BİR GÖREV DEĞİLDİR. HER BİR PEYGAMBER KENDİ TOPLUMU İÇERİSİNDE GENEL OLARAK İTİBARLI, SAYGI GÖREN, ÜSTÜN NİTELİKLİ KİMSELERDİR. YANİ, İLAHİ BİR MECBURİYET OLMASA, NE PEYGAMBER OLMAYI İSTERLER VE NE DE BÖYLESİ OLAĞANÜSTÜ GÜÇ BİR MİSYONU İSTEYEREK ÜSTLENİR...


TEVBE SURESİNİN 111. AYET-İ KERİMESİ

TEVBE SURESİNİN 111. AYET-İ KERİMESİ MEZKUR AYET-İ KERİMENİN İLK CÜMLESİNDE YÜCE RABBİMİZ ŞÖYLE BUYURKMAKTADIR. “ALLAH MÜMİNLERDEN CANLARINI VE MALLARINI CENNET KESİNLİKLE KENDİLERİNİN OLMASI BAHASINA SATIN ALDI……..” Kardeşlerim, BU AYET-İ KERİMENİN BU İLK CÜMLESİNDEKİ YÜCE RABBİMİZİN BEYANI SAKIN YANLIŞ ANLAŞILMASIN. HEPİMİZİN CANI DA, KANI DA, HERŞEYİ DE YÜCE RABBİMİZİN HALK ETTİĞİ VE BİZİM SADECE BİR EMANETÇİ SIFATIYLA TAŞIDIĞIMIZ KAVRAMLARDIR. YANİ BURADAKİ SATIN ALMA KELİMESİ ASLİ MANASI...


HAKLISIN KARDEŞİM

HAKLISIN KARDEŞİM SABAH gazetesinin ekinin yazarlarından biri, KAHRAMAN ŞEHİDİMİZ ÖMER HALİSDEMİR YERİNE, BİR KİMLİĞİ OLMAYAN ÖMER ADINI TAŞIYAN BİR DİZİ YAPILDIĞINDAN VE ASLINDA O İSİMDE BİR DİZİ YAPILACAKSA, ÖMER HALİSDEMİR’İN HAYATININ DİZİ OLARAK EKRANLARA GETİRİLMESİNİ TAVSİYE ETMEKTEDİR. Yazarın bu önerisine YÜZDE YÜZ KATILIYORUM. CAVALACOS konularda dizi yapılmaktansa, CANLARINI, KANLARINI ÜLKEMİZİN KURTULUŞU UĞRUNA FEDA ETMEKTEN ÇEKİNMEYEN GERÇEK KAHRAMANLARIN TANITILMASI İÇİN DİZİLER...


YETER ULAN ARTIK BU CEHALETİNİZ

YETER ULAN ARTIK BU CEHALETİNİZ Okuduğum gazete SABAH’ın 17.07.2023 tarihli nüshasının spor sayfasında Levent Tüzemen isimli yazar, yazısının bir yerinde, AKLI SELİM FENERBAHÇELİLER deyimini kullanmıştır. Bu kelime, daha önce de defalarca ikaz ettiğim gibi, TAMLAMA bir kelimedir ve iki kelimeden müteşekkil tek bir kelimedir. Binaenaleyeh, AKLI SELİM KİŞİ OLMAZ, DOĞRUSU AKLI-SELİM SAHİBİ KİŞİDİR. YAHUT SELİM AKILLI KİŞİ DE DENEBİLİR. Aynı günkü gazetede bir cenaze haberi veren bir muhabir ise,...


Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

DOSYA NO: 2023/319   Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine ÖZÜ                                      : Davanın davacı tarafından ISLAHINDAN ibarettir. ISLAH NEDENLERİ            :                                                1-Dava, başlangıçta ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ TALEBİ İLE AÇILDI İSE DE, DAVALININ SAVUNMA DELİLİ OLARAK SUNDUĞU VE MURİS TARAFINDAN ŞAHSIMA İMZALATILAN BELGE İLE, ASIL MESELENİN TEK MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMA...


İstanbul 18. İş Mahkemesi Sayın Hakimliğine

İstanbul 18. İş Mahkemesi Sayın Hakimliğine BEYANLARIMIZ : 1-            Davalı taraf, davanın açılmasına sebebiyet vermedikleri için, masrafla mülzem tutulmamaları ve lehlerine vekalet ücreti takdir buyurulmasını talep etmektedir. Bu dava altı yılı aşkın bir süredir devam etmekte ve bu süre zarfında davalı taraf, TEK BİR DURUŞMAYA KATILMAMIŞ BULUNMAKTADIR. Davanın sona erdiği son celsede, gelip de, vekalet ücretine hükmedilmesini istemek Muhterem Yargıcımın beni bağışlamasını istirham ede...


Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

Dosya no:2023/319 Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine   KONUSU                                            :Davalının, 23.06.2023 tarihli dilekçesine cevaptır. CEVAPLARIMIZ                :                                                                1-Harç tarafımızca tayin edilmemektedir. Harç dava dilekçesi tevdi edildiğinde ÖN BÜRO tarafından, Harçlar yasası hükümlerine uygun olarak tayin ve tespit edilmekte ve bu harç yatırılmadan dava dilekçesi işleme konulmamaktadır. Bu b...


Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

DOSYA NO:2023/364   Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine ÖZÜ                                      : Davalının 23.06.2023 tarihli dilekçesine cevaptır. CEVAPLARIMIZ :                                                1-Davalının, arazinin kullanım bedeli ve mesai ücreti gibi talepler ileri sürmesi, bir yandan kodu bir cehalet, diğer yandan emsalsiz bir kötü niyet örneğidir. Ortada YAZILI BİR ADİ ORTAKLIK SÖZ LEŞMESİ MEVCUT VE ORTAKLIK ŞARTLARI BU YAZILI SÖZLEŞMEDE AÇIK SEÇİK BELİRLENM...


Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

DOSYA NO:2023/319   Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine   ÖZÜ :Davalının, ihtiyati tedbirin kaldırılmasına ilişkin talebi hakkındaki beyanlarımızdır.   BEYANLARIMIZ : 1- Davalının bu talebi tamamen suiniyeti makrun bir taleptir ve hiçbir haklı gerekçesi bulunmamaktadır. Şöyle ki; -Davalı muvazaalı olarak kendisine devredilen gayrimenkulde bizzat oturmakta olup, kendi evini kiraya vermiştir. Kendi evini kiraya verdiği için, şu anda oturduğu evinden başka bir yere taşın...


Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine

DOSYA NO: 2023/319   Çeşme Asliye Hukuk Sayın Hakimliğine ÖZÜ                      :Davalının 01.06.2023 tarihli cevap dilekçesine cevaptır. CEVAPLARIMIZ :                                1-Davalının dava dilekçesine ilk tebligattan ve muhtara tebliğinden itibaren muttali olduğu ve içeriğini bildiği mutlaktır. Çünkü bu tebligat üzerine bir avukatla anlaşmış ve avukat ta davanın hangi mahkemede ve hangi esas sayı altında açıldığını bilerek, tedbire itiraz dilekçesini  vermiştir. Dav...


İstanbul Asliye 9.Hukuk Mahkemesi Sayın Başkanlığına

DOSYA NO:2023/406 İstanbul Asliye 9.Hukuk Mahkemesi Sayın Başkanlığına Özü                                       : Bazı beyanlarımızdır. BEYANLARIMIZ                :                                                1- Davanın nasıl isimlendirildiğinin bir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan, müflis bankanın ne taahhütte bulunduğu ve buna karşılık ne yaparak bu taahhüdünü ihlal ettiğidir. Daha önce de arz ettiğimiz gibi, banka ile aramızdaki ilişki bir VEAKALET İLİŞKİSİDİR. Bu husus, do...


ŞÜKÜRLER OLSUN

ŞÜKÜRLER OLSUN ŞÜKÜRLER OLSUN T.C. Merkez bankası yönetimi aklı başında insanlara tevdi olundu da, ülkemin fahiş gelir kaybı nihayet önlenebildi. Birkaç yıl önce, döne döne bağırıyor ve YABANCI GEMİLERİN BOĞAZ GEÇİŞLERİNDEN KOMİK ÜCRETLER ALINDIĞINI VE ÜLKEMİN ASGARİ HER YIL ÜÇ BUÇUK MİLYAR DOLAR ZARARA UĞRATILDIĞINI HAYKIRIYORDUM. Başta o zamanki merkez bankası yönetimi ile, konuyu taşıdığım idari yargı mercileri, beni adeta ülke düşmanı ilan etmişler ve SEN HANGİ SIFATLA BU MESELEYE KARIŞIY...


HAKLISIN HASAN BASRİ

HAKLISIN HASAN BASRİ Hasan Basri YALÇIN, SABAH gazetesinin 8.6.2023 tarihli nüshasında yayınlanan SUÇLU KİM? başlıklı yazısının bir yerinde, Memleket partisi başkanına öykünerek, ADAM KAZANDI diyor. Haklısın Hasan Basri, ADAM KAZANDI. Çünkü o ADAM GİBİ BİR ADAM, soytarı değil. Çünkü, o vatan aşkı ile hareket eden bir adam, satılmış değil. Çünkü o, ülkesinin menfaatleri doğrultusunda çalışan bir adam, emperyalist güçlerin uşağı değil. Çünkü o, milletinin oyları ile iş başına gelen bir adam, ku...


BEN SENİ VAKTİYLE UYARMAMIŞ MIYDIM MANKAFA POLDİ?

BEN SENİ VAKTİYLE UYARMAMIŞ MIYDIM MANKAFA POLDİ? Seni uzun zaman evvel çok açık bir biçimde uyarmıştım mankafa poldi. Demiştim ki : ( SENİN DÜŞMANIN NE BİZLER VE NE DE CUMHURBAŞKANIMIZ. SENİN DÜŞMANIN, PAPAZOĞLU DENEN ŞEREFSİZİN TA KENDİSİDİR. HİZMET ETTİĞİN DIŞ MİHRAKLI EFENDİLERİNİN İSE SENİ BİR ÇÖP GİBİ, ÇÖP TENEKESİNE FIRLATACAKLAR VE SEN DİMYATA PİRİNCE GİDERKEN, ELDEKİ BULGURDAN DRA OLACAKSIN. KIÇINA YAPIŞTIRDIĞIN KOLTUK SEN FARKINA VARMADAN ALTINDAN KAYIP GİDECEK. AYAĞINI DENK AL POLD...


Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi Sayın Hakimliğine

DOSYA NO: 2023/319   Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi Sayın Hakimliğine KONUSU                             : Davalının, ihtiyati tedbire itiraz dilekçesine cevaptır. CEVAPLARIMIZ                : 1-            Davalı, davanın esasına verecek hiçbir cevap bulamamış ve sadece ihtiyati tedbire itiraz etmekle yetinmiştir. Zaten davanın esasına verilebilecek hiçbir hukuki cevap bulunamayacağı için, davalının bu tutumu doğaldır. 2-            Bu meslekte altmış yılı geride bıraktım. Buna...


YENİ KABİNE

YENİ KABİNE Yeni kabineye seçilen bakanları hiç tanımıyorum. Lakin hiç şüphem yok ki, REİS’in seçtiği kimseler, öncekiler gibi, bu memleketi seven ve başarılı olacakları muhakkak olan kişilerdir. Önceki bakanlar ise, iki tanesi hariç son derece başarılı ve ülkeye büyük katkıları olan değerli kimselerdi. Bir vatandaş olarak kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. Yenilerin de aynı başarıyı gösterecek ve hatta onları da aşmayı başarabilecek kimseler olduklarını bütün kalbimle temenni ederim. Bu...


KELP

KELP Melih ALTINOK, SABAH gazetesinin 4.6.2023 tarihli nüshasındaki köşe yazısında, ip partisinin bir mensubunun, mecliste yemin ederken, İNKILAP kelimesini İNKİLAP olarak telaffuz ettiğini ve bu telaffuzunun yanlış olduğunu söylememiş. Yanılıyorsun Melih, herifi na şerifin telafuzunda hiçbir yanlışlık yok. O, o kelimeyi bilerek, isteyerek bu şekilde telaffuz etti. İNKILAP, DEVRİM demektir. Senin de çok iyi bildiğin gibi; İNKİLAP ise, KÖPEKLEŞMEK anlamına gelir. Herif, kendisinin ve tüm sahte...


MEHMET BARLAS

MEHMET BARLAS SABAH gazetesi başyazarı Mehmet BARLAS’ta hakka yürüdü. MEKANIN CENNET OLSUN KARDEŞİM. Seninle, okuyucun olmak dışında bir ilişkimiz olmadı maalesef. İsterdim seninle arkadaş olmayı. Nasip değilmiş. Lakin, bundan sonra her günkü YASİN VE TEBAREKE DUALARIMDA SENİN İSMİN DE YER ALACAK. ALLAHIN RAHMETİ ÜZERİNE OLSUN KARDEŞİM. RAHMETLİ BABAN ile, 1961 yılında, tesadüfen Ankara’da aynı apartmanda komşu idik. Biz, rahmetli TEOMAN EREL, MUSTAFA SALİHOĞLU, ayrılmaz üçlü olarak Hanımeli ...


Paylaş