TARİHTE İNSAN HAKLARI

 

Uluslararası siyasi tarih kitaplarında, insan hakları ile ilgili olarak kaleme alınan en önemli belgeler olarak, MAGNA CARTA LİBERTATUM ve Jefferson’un kaleme aldığı İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ en başta zikredilir ve bu belgelerin asılları müzelerde muhafaza ve teşhir edilir. Keza, bizim hukuk kitaplarımız dahil, tüm milletlerin hukuk kitaplarında bunlar öğretilir ve bilimsel araştırmalara konu edilir. Oysa, hiç kimsenin aklına gelmez ki, insan hakları beyannamesi olarak, dünya üzerindeki en adil ve en şümullü belge, EFENDİMİZ (S.A.V.) tarafından MEDİNE’de hazırlanan belgedir. Bu belgenin esaslarını kısaca açıklamak gerekirse;

- Kavimcilik, eşraflık ve insanlar arasında ayırıma işaret eden her türlü sınıf farkı kaldırılmıştır.

-İslam cemaatine bağlı olan Yahudiler, her türlü baskı ve müdahaleden masun kılınacaktır. Bunlar, Müslümanlar gibi, dini ayinlerini serbestçe yapacaklar ve onların himayelerindeki herkes te aynı haktan yararlanacaktır.

-Fakirlere her türlü yardım yapılacaktır.

-İslamiyetin nasıl örnek bir din ve ALLAH RESULÜNÜN (S.A.V.) ne büyük bir demokrasi lideri olduğunun en kesin belgelerinden biridir bu beyanname. Ne var hele ve hele MAGNA CARTA LİBERTATUM, insanlar arasındaki sınıf farkını ortadan kaldırmamış, sadece aristokrasinin vahşetini bir nebze törpülemeye çalışmıştır. Buna rağmen, dünyaca bilinen demokrasi belgeleri bunlar olup, gerçek demokrasi belgesi çok az kimse tarafından bilinmektedir. Bunda hiç şüphesiz, batı hayranlığı ve budalalığı had safhadaki bilim adamları ile, onların destekleyicisi uluslararası Siyonist kuruluşların büyük katkısı vardır. İşte bizim bu oyunu bozmamız ve MÜSLÜMANLIĞIN VE MÜSLÜMANLIĞIN ESASLARINI TEBLİĞ EDEN EFENDİMİZİ (S.A.V.) tüm dünyadaki gafillere tanıtmamız gerekmektedir. Bunu yapmadığımız ve başaramadığımız sürece, hiç birimizin MÜMİN olarak anılması haklı görülemez. ALLAH-U EKBER

Ünal SOMUNCUOĞLU

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Paylaş