ON İKİ ADA VE BİR GAFLET ÖRNEĞİ

 

Bugün Yunanistan’ın egemenliği altındaki Ege’deki on iki adanın vaktiyle mülkiyetinin ülkemize ait olduğu herkesin malumudur. Bu adalar, atalarımızın kanları ile suladıkları ve kılıçlarının hakkı ile fethettikleri kara parçalarıdır. Ne var ki, bir zafer belgesi olarak yutturulmaya çalışılan lozan anlaşması ile, bu adalar Yunanlılara hediye edildi. Daha sonra ikinci dünya savaşında bu adalar, evvela İtalyanlar tarafından, daha sonra da almanlar tarafından işgal edildi. Gerek italya ve gereke almanya, o zamanki hükümetle temas ettiler ve her ikisi de, kendileri bu adaları terk ederken, TÜRKİYE’nin bu adalara el koymasını önerdiler. Bu altın tabakta önümüze konmuş bir hediye idi. Biz, hem İtalya ve hem de Almanya’ya harp ilan edecek ve bu adaları onlardan geri almış gibi, hem kolay ve danışıklı bir zafer elde etmiş olacak ve hem de atalarımızın kan bedellerini tahsil etmiş olacaktık. O zaman büyük elçi FERİDUN CEMAL ERKİN bu imkanı, dilinde tüy bitercesine, devrin hükümetine ısrarla anlatmış ve fakat o hükümet, altın tabakta hediye edilen bu müthiş hediyeyi elinin tersi ile itmişti. 1940’lı yılların iktidarı, “BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK” şeklindeki akıllara ziyan bir gerekçe ile, atalarımızın kan ve kılıç hakkını reddetmişti. Bu hükümetin kararı, korkaklığın, aptallığın ve basiretsizliğin zirve yaptığı bir rezilliktir. O zamanki aptallığın, basiretsizliğin, korkaklığın bedelini, bugün ülkemiz çok ağır biçimde ödemektedir. Biz atalarımızın mirasına, üstelik te kolay bir yoldan sahip çıksa idik, bugün ne AKDENİZ ve ne de EGE de bir problemimiz olur ve ne de her hangi bir ahlaksız müstevli, saçma sapan gerekçelerle bizi tehdit etme imkanını bulabilirdi. O zamanki, budala, basiretsiz, korkak iktidarın bugünkü ebedi muhalif mirasçıları, aynı olumsuz nitelikleri taşımakta ve ülkemizin verdiği savaşta, en ufak bir destek vermek bir yana, adeta müstevlilerin sözcüsü gibi konuşmaktadırlar. Yani, aynı basiretsizlik, korkaklık, budalalık bugünkü ebedi muhaliflerde de aynen mevcuttur. Şu farkla ki, BUGÜNKÜLER SAYILAN VASIFLARI ARASINA BİR DE VATAN HAİNLİĞİNİ KATMIŞLARDIR.

Ünal SOMUNCUOĞLU

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Paylaş