BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KEFALET

BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KEFALET   Anahtar kelimeler :Bankalar,genel kredi sözleşmeleri,münferit sözleşmeler,ön sözleşme,çerçeve sözleşme,kefalet.   GİRİŞ  : Bankalar,uygulamada,kredi talebinde bulunan müşterilerine,önceden tip olarak hazırladıkları ve ufak bir kitapçık cesametindeki genel kredi sözleşmelerini,kredi talepçilerine ve gerek gördüklerinde de,onların kefillerine imzalatmaktadırlar.Ancak bu genel kredi sözleşmeleri,tek başına müşteriye kredi kullandırılmasına ...


ATATÜRK’ÜN VASİYETİ, İŞ BANKASI HİSSE SENETLERİ VE CUMHURİYET HALK...

ATATÜRK’ÜN VASİYETİ, İŞ BANKASI HİSSE SENETLERİ VE  CUMHURİYET HALK PARTİSİ   I-TARİHİ SÜREÇ Milli mücadele sırasında, Hintli Müslümanlar,milli mücadelede silah ve diğer araç,gereçlerin sağlanması amacıyla TÜRK MİLLETİNE 600.000 lira bağışta bulunmuştu.Bu paranın 500.000 lirası Büyük Taaruzdan önce,maliyenin karşılayamadığı masraflar için,Batı cephesi komutanlığı emrine verilmiş ve keza,Yunanlıların kaçarken yakıp,yıktıkları savaş alanında aç ve açıkta kalan kimselere de bu paradan yard...


MONTREUX BOĞAZLAR ANLAŞMASI İLE İLGİLİ HUKUKİ GÖRÜŞLERİMİZ

MONTREUX BOĞAZLAR ANLAŞMASI İLE İLGİLİ HUKUKİ GÖRÜŞLERİMİZ   Son zamanlarda, KANAL İSTANBUL PROJESİ ilgili bir takım spekülasyonlar ve özelliklede, zeka özürlü bir takım politikacılarla, bir takım bilim adamının (!) akıllara zarar beyanlarını işittik. Bu zevata göre, KANAL İSTANBUL PROJESİNİN hayata geçirilmesi.20.Temmuz.1936 tarihli Montreux anlaşmasına aykırılık teşkil edermiş. Böyle bir iddianın, kötü niyet örneği olması bir yana, hukuki açıdan da son derece sığ ve anlamsız bir laf sala...


MUHTEREM İSTİNAF MAHKEMESİNE SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ASLİYE 13.TİC....

MUHTEREM İSTİNAF MAHKEMESİNE SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ASLİYE 13.TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA   DOSYA NO: 2014/1272 ESAS, 2019/781 KARAR   KONUSU                           : İstinaf başvurumuza ek beyanlarımızla, davalının İstinaf dilekçesine cevaplarımızdır.       A) EK BEYANLARIMIZDIR: Bidayet mahkemesine muhtelif dilekçeler sunarak, davalının ISLAH TALEBİNİN nazara alınamayacağını, zira davalının esasa cevap dilekçesinde her iki davacı için TEK SATICI...


Bir Tek Satıcılık Davasında yazılmış istinaf dilekçesidir

Bir Tek Satıcılık Davasında yazılmış istinaf dilekçesidir.   DOSYA N0:2014/1272   BÖLGE İSTİNAF MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE   İSTANBUL ASLİYE 13.TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA       DAVACILAR  : YEDAŞ ALTYAPI MÜHENDİSLİK ve İNŞAAT YATIRIM DIŞ TİCARET A. Ş.  Fulya Mahallesi, Ortaklar Cad. Gayret Ap. No:3/7  34394 Mecidiyeköy/İSTANBUL ULUÇINAR YAPI MALZEMELERİ MAKİNE ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.  Ful...


HUKUKİ MÜTALAAYA HADDİNİ BİLDİRME CEVABI

HUKUKİ MÜTALAAYA HADDİNİ BİLDİRME CEVABI   İstanbul asliye 13.ticaret mahkemesi sayın Başkanlığına   ÖZÜ                           :Kimlikleri ve mensub oldukları kurumun tarafımca                                    Bilinmediği şahıslarca düzenlenmiş ve adına HUKUKİ                                    MÜTALAA denen belgeye karşı beyanlarımızdır.   BEYANLARIMIZ:                                    1-Bir sürü safsata içeren söz konusu belgenin,ihticaca salih bir belge olma...


Bir Islah Kararından Rücu Talebi

DOSYA NO:2014/1272   İstanbul asliye 13.ticaret mahkemesi sayın Başkanlığına   ÖZÜ                           : 30.05.2019 tarihli celsede ittihaz olunan ara kararlarının 1.                                    Ve 2.bentlerinden rücu isteminden ibarettir.   BEYANLARIMIZ :                                    1-Meseleye evvela İKRAR kavramının izahı ile gireceğim.İkrar,davalının,davacının ileri sürdüğü vakıaların doğruluğunu,davacının da davalının ileri sürdüğü vakıaların doğru...


BİR İSTİNAF DİLEKÇESİ

BİR İSTİNAF DİLEKÇESİ İflas eden TYT BANK ‘a bir müvekkilimin yatırdığı paranın,o banka iflas edince,iflas idaresi tarafından bankanın iflas masasına kaydedilmesi üzerine,iflas masası aleyhine İSTİHKAK DAVASI  açıldı.Uzun süren bir yargılama sürecinden sonra, İCRA HUKUK MAHKEMESİ,istihkak davasının reddine karar verdi.Bu karar,esas bakımından son derece yanlış olduğu gibi,usul bakımından da akıl almaz derecede hatalı ve yasalara aykırı bir karardı.Bu nedenle karar tarafımca istinafa sevkedile...


TÜRK VE İSVİÇRE BORÇLAR KANUNLARINDA ZAMANAŞIMI VE TAKASLA İLGİLİ...

TÜRK VE İSVİÇRE BORÇLAR KANUNLARINDA ZAMANAŞIMI VE TAKASLA İLGİLİ İKİ HÜKMÜN ELEŞTİRİSİ   ANAHTAR KELİMELER :zamanaşımı,takas,davanın zamanaşımı,alacağın zamanaşımı,borcun sona ermesi,dava hakkının sona ermesi )   I-Türk borçlar kanununun 146.maddesinde,( KANUNDA AKSİNE HÜKÜM OLMADIKÇA,HER ALACAK ON YILLIK ZAMANAŞIMINA TABİDİR.)hükmü yer almaktadır.Buna mukabil,aynı hükmün karşılığı olan İsviçre borçlar kanununun 127.maddesinde,( FEDERAL MEDENİ KANUNDA AKSİ BELİRTİLMİŞ OLMADIKÇA,HER ...


KONUSU PARA OLAN İNANÇLI İŞLEMLERDE İNANILANIN İFLASI HALİNDE ...

KONUSU PARA OLAN İNANÇLI İŞLEMLERDE İNANILANIN İFLASI HALİNDE İNANANIN HUKUKİ DURUMU   GİRİŞ                         : Bu konu,1990 lı yılların başında son derece revaçta olan ve bazı bankalarca İNANÇLI İŞLEM SÖZLEŞMESİ (fiduciary agreement) adı altında yürütülen bir işlemde,o bankaların,bir taraftan devleti,diğer taraftan müşterilerini aldatması ile sonuçlanan bir hukuki aldatmacayı gerçek yüzü ile ortaya koymak ve bilahare Devletçe yapılan yanlış işlemler sonucu müşterilerin nasıl zarara...


ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN S.G.K. PRİM BORÇLARINDAN ....

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN  S.G.K. PRİM BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU   Anahtar kelimeler:Anonim şirket,yönetim kurulu,prim borcu,kanuni temsilci,temsil,ilzam ve imza yetkisi,sorumluluk   GİRİŞ                         :Sosyal güvenlik kurumu,anonim şirketlerin ödenmeyen prim borçlarından dolayı,şirketin tüm yönetim kurulu üyelerine ödeme emri göndermekte ve ödeme emrini tebellüğ eden yönetim kurulu üyeleri,tabellüğü takibeden yedi gün zarfında İş mahkemesinde ÖDEME EMRİ...


ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN...

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI   Anahtar kelimeler :anonim şirket,vergi borcu,yönetim kurulu,sorumluluk,kusur   GİRİŞ                         :Anonim şirketler,şirket faaliyetlerinden doğan vergi borçlarının asli sorumlusudur.Lakin bu şirketler,kanuni temsilcileri tarafından idare ve temsil edildiklerinden,vergi sorumluluğu açısından vergi yasaları bu kişileri de gelir vergisi ve buna bağlı gecikme cezası v.s.gibi amme alacakl...


Paylaş