BELİRSİZ ALACAK DAVALARI VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN 4.MADDESİNİN SON...

BELİRSİZ ALACAK DAVALARI VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN 4. MADDESİNİN SON FIKRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK   ANAHTAR KELİMELER  : Belirsiz alacak davası, yazılı muhakeme usulü, basit muhakeme usulü, adil yargılanma, dinlenme hakkı, hakimin davayı aydınlatma ilkesi.   GİRİŞ             : Bir dava açılırken, kural olarak davacı, davasının miktarını (müddeabih) KESİN olarak belirlemek ve o miktar üzerinden dava açmak zorundadır. Lakin, bazı hallerde müddebih kesin olarak belirlenemez ve davacı ...


İNDEPENDENT ( ! ) TÜRKİYE HABER AJANSI

  İNDEPENDENT ( ! ) TÜRKİYE HABER AJANSI   İndependent  Türkiye haber ajansı adlı bir kuruluş, bizim T.C. Merkez Bankasını hasım göstererek açtığımız davadan söz ederek, boğaz geçişleri ile ilgili konuda bilgi sahibi bir şahısla röportaj yapmış. Bu kuruluşun, her şeyden evvel unvanı beni rahatsız etti. Unvanının Türkçe tercümesi BAĞIMSIZ TÜRKİYE. Sanki, ülkemiz esaret altında veya başka bir ülkenin mandası altında da, bunlar bir çeşit protesto olarak, ülkemizin bağımsızlığını dile getir...


TAKAS, ZAMAN AŞIMI VE TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 139/3.MADDESİ

  TAKAS, ZAMAN AŞIMI VE TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 139/3.MADDESİ   GİRİŞ                         :Türk borçlar kanununun 139/3.maddesine göre, ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ BİR ALACAĞIN TAKASI, ANCAK TAKAS EDİLEBİLECEĞİ ANDA HENÜZ ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAMIŞ OLMASI KOŞULUYLA İLERİ SÜRÜLEBİLİR. Bu hüküm, mehaz kanun İsviçre borçlar kanununun 120/3. maddesine tekabül etmekte olup, anılan yasada da bu hüküm aynıdır. ( La compensation d’une creance prescrite peut etre invoquee, si la creance n’etait pas et...


İstanbul bölge adliye mahkemesi 21.Hukuk dairesi Başkanlığına

DOSYA NO-2019/1846 YÜKSEK YARGITAY’a sunulmak üzere İstanbul bölge adliye mahkemesi 21.Hukuk dairesi Başkanlığına TEMYİZ EDEN                    : Nur SÖZÜÖZ VEKİLİ                                                  :Av.Ünal SOMUNCUOĞLU,Çamlık yolu.15015.sokak,                                                                No: 1  Alaçatı-çeşme-İZMİR DİĞER TARAF                    :1-TMSF 2-Müflis TYT BANK iflas idaresi KONUSU                                            : İstanb...


BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KEFALET

BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KEFALET   Anahtar kelimeler :Bankalar,genel kredi sözleşmeleri,münferit sözleşmeler,ön sözleşme,çerçeve sözleşme,kefalet.   GİRİŞ  : Bankalar,uygulamada,kredi talebinde bulunan müşterilerine,önceden tip olarak hazırladıkları ve ufak bir kitapçık cesametindeki genel kredi sözleşmelerini,kredi talepçilerine ve gerek gördüklerinde de,onların kefillerine imzalatmaktadırlar.Ancak bu genel kredi sözleşmeleri,tek başına müşteriye kredi kullandırılmasına ...


ATATÜRK’ÜN VASİYETİ, İŞ BANKASI HİSSE SENETLERİ VE CUMHURİYET HALK...

ATATÜRK’ÜN VASİYETİ, İŞ BANKASI HİSSE SENETLERİ VE  CUMHURİYET HALK PARTİSİ   I-TARİHİ SÜREÇ Milli mücadele sırasında, Hintli Müslümanlar,milli mücadelede silah ve diğer araç,gereçlerin sağlanması amacıyla TÜRK MİLLETİNE 600.000 lira bağışta bulunmuştu.Bu paranın 500.000 lirası Büyük Taaruzdan önce,maliyenin karşılayamadığı masraflar için,Batı cephesi komutanlığı emrine verilmiş ve keza,Yunanlıların kaçarken yakıp,yıktıkları savaş alanında aç ve açıkta kalan kimselere de bu paradan yard...


MONTREUX BOĞAZLAR ANLAŞMASI İLE İLGİLİ HUKUKİ GÖRÜŞLERİMİZ

MONTREUX BOĞAZLAR ANLAŞMASI İLE İLGİLİ HUKUKİ GÖRÜŞLERİMİZ   Son zamanlarda, KANAL İSTANBUL PROJESİ ilgili bir takım spekülasyonlar ve özelliklede, zeka özürlü bir takım politikacılarla, bir takım bilim adamının (!) akıllara zarar beyanlarını işittik. Bu zevata göre, KANAL İSTANBUL PROJESİNİN hayata geçirilmesi.20.Temmuz.1936 tarihli Montreux anlaşmasına aykırılık teşkil edermiş. Böyle bir iddianın, kötü niyet örneği olması bir yana, hukuki açıdan da son derece sığ ve anlamsız bir laf sala...


MUHTEREM İSTİNAF MAHKEMESİNE SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ASLİYE 13.TİC....

MUHTEREM İSTİNAF MAHKEMESİNE SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ASLİYE 13.TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA   DOSYA NO: 2014/1272 ESAS, 2019/781 KARAR   KONUSU                           : İstinaf başvurumuza ek beyanlarımızla, davalının İstinaf dilekçesine cevaplarımızdır.       A) EK BEYANLARIMIZDIR: Bidayet mahkemesine muhtelif dilekçeler sunarak, davalının ISLAH TALEBİNİN nazara alınamayacağını, zira davalının esasa cevap dilekçesinde her iki davacı için TEK SATICI...


Bir Tek Satıcılık Davasında yazılmış istinaf dilekçesidir

Bir Tek Satıcılık Davasında yazılmış istinaf dilekçesidir.   DOSYA N0:2014/1272   BÖLGE İSTİNAF MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE   İSTANBUL ASLİYE 13.TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA       DAVACILAR  : YEDAŞ ALTYAPI MÜHENDİSLİK ve İNŞAAT YATIRIM DIŞ TİCARET A. Ş.  Fulya Mahallesi, Ortaklar Cad. Gayret Ap. No:3/7  34394 Mecidiyeköy/İSTANBUL ULUÇINAR YAPI MALZEMELERİ MAKİNE ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.  Ful...


HUKUKİ MÜTALAAYA HADDİNİ BİLDİRME CEVABI

HUKUKİ MÜTALAAYA HADDİNİ BİLDİRME CEVABI   İstanbul asliye 13.ticaret mahkemesi sayın Başkanlığına   ÖZÜ                           :Kimlikleri ve mensub oldukları kurumun tarafımca                                    Bilinmediği şahıslarca düzenlenmiş ve adına HUKUKİ                                    MÜTALAA denen belgeye karşı beyanlarımızdır.   BEYANLARIMIZ:                                    1-Bir sürü safsata içeren söz konusu belgenin,ihticaca salih bir belge olma...


Bir Islah Kararından Rücu Talebi

DOSYA NO:2014/1272   İstanbul asliye 13.ticaret mahkemesi sayın Başkanlığına   ÖZÜ                           : 30.05.2019 tarihli celsede ittihaz olunan ara kararlarının 1.                                    Ve 2.bentlerinden rücu isteminden ibarettir.   BEYANLARIMIZ :                                    1-Meseleye evvela İKRAR kavramının izahı ile gireceğim.İkrar,davalının,davacının ileri sürdüğü vakıaların doğruluğunu,davacının da davalının ileri sürdüğü vakıaların doğru...


BİR İSTİNAF DİLEKÇESİ

BİR İSTİNAF DİLEKÇESİ İflas eden TYT BANK ‘a bir müvekkilimin yatırdığı paranın,o banka iflas edince,iflas idaresi tarafından bankanın iflas masasına kaydedilmesi üzerine,iflas masası aleyhine İSTİHKAK DAVASI  açıldı.Uzun süren bir yargılama sürecinden sonra, İCRA HUKUK MAHKEMESİ,istihkak davasının reddine karar verdi.Bu karar,esas bakımından son derece yanlış olduğu gibi,usul bakımından da akıl almaz derecede hatalı ve yasalara aykırı bir karardı.Bu nedenle karar tarafımca istinafa sevkedile...


Paylaş