YARI AYDIN CAHİLLERİN ÜLKEMİZE VERDİĞİ ZARAR

YARI AYDIN CAHİLLERİN ÜLKEMİZE VERDİĞİ ZARAR   Geçenlerde bir televizyon kanalındaki açık oturumda, çok bilgili bir profesör (!) ahkam kesmiş ve demiş ki, “MONTREUX ANLAŞMASI GEREĞİNCE DEVLETİMİZİN GEMİ GEÇİŞLERİNDEN DAHA FAZLA PARA KAZANMASI LAZIM. BUNUN İÇİN MONTREUX ANLAŞMASINDA BİR REVİZYON YAPILMASI LAZIM Kİ, BU GELİR ARTIŞI SAĞLANABİLSİN. NETEKİM, AMİRAL….. DA BU DÜŞÜNCEDE BULUNMAKTADIR.) Bu adamlar, ya okuduklarını anlamıyorlar, ya da hiçbir şey bilmedikleri halde, biliyor havası...


HALKBANK DAVASI VE ZORBA AMERİKA

HALKBANK DAVASI VE ZORBA AMERİKA   Bir devlet bankası olan HALKBANK, akıl almaz bir şekilde, Amerika’da yargılanmaktadır. Konu hakkında derinlemesine hiçbir bilgiye sahip değilim. Bütün bildiklerim, gazete haberlerinden edindiğim bilgiye dayanmaktadır. Bu itibarla, bu yazımda benden kesin bir hukuki görüş beklemeyin. Lakin, gazetelerden edindiğim bilgilerin, sathi olmakla beraber, doğru olduklarını varsayarak, bu konudaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Medyada ifade edildiğine ...


MONTREUX ANLAŞMASI VE ABD’ NİN SAVAŞ GEMİLERİNİN BOĞAZLARDAN GEÇİŞ HAK

MONTREUX ANLAŞMASI VE ABD’ NİN SAVAŞ GEMİLERİNİN BOĞAZLARDAN GEÇİŞ HAKKI   Amerika, son zamanlarda Karadeniz’e savaş gemilerini geçirme hususunda bazı taleplerde bulunmakta ve daha da açık ifade etmek gerekirse, ana muhalefet partisinin bazı mensuplarını, büyükelçiliklerine çağırarak, bu sözleşmenin kendi lehlerine nasıl delinebileceğinin bilgilerini almak istemektedir. İsimleri gazetelerde yayınlanan bu şahıslar da, böyle bir bilgiyi verdiklerini açıkça kabul etmektedirler. Lakin bu şahıs...


DOSYA NO:2021/257 İstanbul 4. Vergi Mahkemesi Sayın Başkanlığına

DOSYA NO:2021/257   İstanbul 4. Vergi Mahkemesi Sayın Başkanlığına   DAVACI                                :Ünal Somuncuoğlu DAVALI                                 :Gelir İdaresi başkanlığı VEKİLİ                                               : Av. Nazlı Acar İspir, Akşemseddin Mahallesi,                                                Adnan Menderes Bulvarı, No : 56                                                Fatih-İstanbul KONUSU                              :Daval...


DOSYA NO: 2020/7464

DOSYA NO: 2020/7464   Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Sayın Başkanlığına   ÖZÜ                           : Son Açıklamalarımızdır.   AÇIKLAMALARIMIZ : Bizim işbu davamıza bakan bidayet mahkemesi ile, İstinaf mahkemesi, meseleyi maalesef bir adım önde ele alıyorlar. Yani, sanıyorlar ki, davanın konusu, iflas idaresinin, alacak iflas masasına kaydedildikten sonra yaptıkları işlemlerin doğru olup, olmadığı noktasındadır. Oysa bizim davamızın konusu kesinlikle bu değil. BİZİM DAVAM...


BAZI VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE KANUNA KARŞI HİLE

BAZI VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE KANUNA KARŞI HİLE   GİRİŞ  : (……….Türk bankacılık sektöründe 1980 yılında başlayan serbestleşme programları sonucunda önemli değişiklikler ve gelişmeler yaşanmıştır. Bankacılık sektörü bu yıllardan sonra oldukça karlı bir hale gelmiş ve banka sayısı hızla artmıştır.2000 senesinde banka sayısı 82 ye yükselmiş ve rekor kırmıştır. Ancak bankacılık sektörü ondan sonra çeşitli krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu krizler arasında en ağır olanları 2000 kasım...


ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA ADALETİN GECİKMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN AL

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA ADALETİN GECİKMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER   GİRİŞ                         : Avrupa insan hakları sözleşmesinin 6. maddesine göre, “HER ŞAHIS GEREK  MEDENİ VE VECİBELERİYLE İLGİLİ NİZALAR, GEREK CEZAİ SAHADA KENDİSİNE KARŞI SERDEDİLEN BİR İSNADIN ESASI HAKKINDA  KARAR VERECEK OLAN, KANUNİ, MÜSTAKİL VE TARAFSIZ BİR MAHKEME TARAFINDAN DAVASININ MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE HAKKANİYETE UYGUN VE ALENİ SURETTE DİNLENMESİNİ İSTEMEK HAKKINI HAİZDİR....


BELİRSİZ ALACAK DAVALARI VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN 4.MADDESİNİN SON...

BELİRSİZ ALACAK DAVALARI VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN 4. MADDESİNİN SON FIKRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK   ANAHTAR KELİMELER  : Belirsiz alacak davası, yazılı muhakeme usulü, basit muhakeme usulü, adil yargılanma, dinlenme hakkı, hakimin davayı aydınlatma ilkesi.   GİRİŞ             : Bir dava açılırken, kural olarak davacı, davasının miktarını (müddeabih) KESİN olarak belirlemek ve o miktar üzerinden dava açmak zorundadır. Lakin, bazı hallerde müddebih kesin olarak belirlenemez ve davacı ...


İNDEPENDENT ( ! ) TÜRKİYE HABER AJANSI

  İNDEPENDENT ( ! ) TÜRKİYE HABER AJANSI   İndependent  Türkiye haber ajansı adlı bir kuruluş, bizim T.C. Merkez Bankasını hasım göstererek açtığımız davadan söz ederek, boğaz geçişleri ile ilgili konuda bilgi sahibi bir şahısla röportaj yapmış. Bu kuruluşun, her şeyden evvel unvanı beni rahatsız etti. Unvanının Türkçe tercümesi BAĞIMSIZ TÜRKİYE. Sanki, ülkemiz esaret altında veya başka bir ülkenin mandası altında da, bunlar bir çeşit protesto olarak, ülkemizin bağımsızlığını dile getir...


TAKAS, ZAMAN AŞIMI VE TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 139/3.MADDESİ

  TAKAS, ZAMAN AŞIMI VE TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 139/3.MADDESİ   GİRİŞ                         :Türk borçlar kanununun 139/3.maddesine göre, ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ BİR ALACAĞIN TAKASI, ANCAK TAKAS EDİLEBİLECEĞİ ANDA HENÜZ ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAMIŞ OLMASI KOŞULUYLA İLERİ SÜRÜLEBİLİR. Bu hüküm, mehaz kanun İsviçre borçlar kanununun 120/3. maddesine tekabül etmekte olup, anılan yasada da bu hüküm aynıdır. ( La compensation d’une creance prescrite peut etre invoquee, si la creance n’etait pas et...


İstanbul bölge adliye mahkemesi 21.Hukuk dairesi Başkanlığına

DOSYA NO-2019/1846 YÜKSEK YARGITAY’a sunulmak üzere İstanbul bölge adliye mahkemesi 21.Hukuk dairesi Başkanlığına TEMYİZ EDEN                    : Nur SÖZÜÖZ VEKİLİ                                                  :Av.Ünal SOMUNCUOĞLU,Çamlık yolu.15015.sokak,                                                                No: 1  Alaçatı-çeşme-İZMİR DİĞER TARAF                    :1-TMSF 2-Müflis TYT BANK iflas idaresi KONUSU                                            : İstanb...


BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KEFALET

BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KEFALET   Anahtar kelimeler :Bankalar,genel kredi sözleşmeleri,münferit sözleşmeler,ön sözleşme,çerçeve sözleşme,kefalet.   GİRİŞ  : Bankalar,uygulamada,kredi talebinde bulunan müşterilerine,önceden tip olarak hazırladıkları ve ufak bir kitapçık cesametindeki genel kredi sözleşmelerini,kredi talepçilerine ve gerek gördüklerinde de,onların kefillerine imzalatmaktadırlar.Ancak bu genel kredi sözleşmeleri,tek başına müşteriye kredi kullandırılmasına ...


Paylaş