ANONİM ORTAKLIKLARDA KURUCU İNTİFA SENETLERİ

ANONİM ORTAKLIKLARDA KURUCU İNTİFA SENETLERİ   I-TANIMI Kurucu intifa senetleri, şirket kuruluşunda büyük emeği geçen, şirketin ilk kuruluşu nedeniyle, karlı bir şirket olup, olmayacağını bilmeden, ayni veya nakit sermaye koyma riskini göze alan ve şirketin kurulması için her türlü çabayı gösteren kuruculara bir çeşit armağan veya bonus şeklinde verilen ve ticaret kanununda öngörülen hakları sağlayan, buna mukabil pay senedi niteliği taşımayan senetlerdir. Bu senetlerin çıkarılabilmesi ...


DAVADA SIFAT KAVRAMI VE ATATÜRKÜN VASİYETİNİ TENFİZ GÖREVİNİ .......

DAVADA SIFAT KAVRAMI VE  ATATÜRKÜN  VASİYETİNİ TENFİZ GÖREVİNİ ÜSTLENEN İŞ BANKASINA KARŞI BU GÖREVDEN ALINMASI YOLUNDA DAVA AÇMA HAKKI   I- Davada sıfat kavramının anlamı, bir davayı açmaya kimin hakkı olduğudur. Herkes, her davayı açma hakkına sahip değildir. Bir davayı açabilmek için, evvelemirde, davayı açan kişinin, bu davayı açmakta bir HUKUKİ YARARI bulunmalıdır. Yani davacının, dava konusu meselede SÜBJEKTİFBİR HAKKI bulunmalı ve bu hakkın elde edilebilmesi için, hali hazırda mahke...


BOĞAZLAR GEÇİŞİNDE GEMİLERDEN ALINAN ÜCRETLERDE ARTIŞ TEPKİ ÇEKER Mİ?

BOĞAZLAR GEÇİŞİNDE GEMİLERDEN ALINAN ÜCRETLERDE ARTIŞ TEPKİ ÇEKER Mİ ?   Bilindiği gibi, MONTREUX ANLAŞMASI ile TÜRK BOĞAZLARINDAN GEMİLERİN geçişi, bazı bedellerin ödenmesini gerektirmektedir. Bu bedellerin bir kısmı, hizmet talebedildiğinde, bir kısmı ise mecburi olarak ödenmektedir. Bu bedeller, T.C. Merkez bankasının 1982 tarihli bir kararına göre, son derece düşük olarak tayin ve tesbit edilmiştir. Oysa, Montreux anlaşmasının 1. lahikasında, bu bedellerin ALTIN FRANK üzerinden ödenmes...


İŞ BANKASINDAKİ KANUNSUZLUK VE ATATÜRK’e İHANET

İŞ BANKASINDAKİ KANUNSUZLUK VE ATATÜRK’e İHANET   Mustafa Kemal Paşa, 05.09.1938 tarihinde bir vasiyetname hazırlamış ve bu vasiyetname, Ankara 3.sulh hukuk mahkemesince,938/95 sayılı kararla 26.11.1938 tarihinde açıklanmıştır. Bu vasiyetnameye göre, nakit para, hisse senetleri ile Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul malları cumhuriyet halk partisine, terk ve vasiyet edilmiş, nakit ve hisse senetlerinin nemalandırılması görevi, yani VASİYETİ TENFİZ MEMURLUĞU İş bankasına tevdi edilmiş, bir ...


YARI AYDIN CAHİLLERİN ÜLKEMİZE VERDİĞİ ZARAR

YARI AYDIN CAHİLLERİN ÜLKEMİZE VERDİĞİ ZARAR   Geçenlerde bir televizyon kanalındaki açık oturumda, çok bilgili bir profesör (!) ahkam kesmiş ve demiş ki, “MONTREUX ANLAŞMASI GEREĞİNCE DEVLETİMİZİN GEMİ GEÇİŞLERİNDEN DAHA FAZLA PARA KAZANMASI LAZIM. BUNUN İÇİN MONTREUX ANLAŞMASINDA BİR REVİZYON YAPILMASI LAZIM Kİ, BU GELİR ARTIŞI SAĞLANABİLSİN. NETEKİM, AMİRAL….. DA BU DÜŞÜNCEDE BULUNMAKTADIR.) Bu adamlar, ya okuduklarını anlamıyorlar, ya da hiçbir şey bilmedikleri halde, biliyor havası...


HALKBANK DAVASI VE ZORBA AMERİKA

HALKBANK DAVASI VE ZORBA AMERİKA   Bir devlet bankası olan HALKBANK, akıl almaz bir şekilde, Amerika’da yargılanmaktadır. Konu hakkında derinlemesine hiçbir bilgiye sahip değilim. Bütün bildiklerim, gazete haberlerinden edindiğim bilgiye dayanmaktadır. Bu itibarla, bu yazımda benden kesin bir hukuki görüş beklemeyin. Lakin, gazetelerden edindiğim bilgilerin, sathi olmakla beraber, doğru olduklarını varsayarak, bu konudaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Medyada ifade edildiğine ...


MONTREUX ANLAŞMASI VE ABD’ NİN SAVAŞ GEMİLERİNİN BOĞAZLARDAN GEÇİŞ HAK

MONTREUX ANLAŞMASI VE ABD’ NİN SAVAŞ GEMİLERİNİN BOĞAZLARDAN GEÇİŞ HAKKI   Amerika, son zamanlarda Karadeniz’e savaş gemilerini geçirme hususunda bazı taleplerde bulunmakta ve daha da açık ifade etmek gerekirse, ana muhalefet partisinin bazı mensuplarını, büyükelçiliklerine çağırarak, bu sözleşmenin kendi lehlerine nasıl delinebileceğinin bilgilerini almak istemektedir. İsimleri gazetelerde yayınlanan bu şahıslar da, böyle bir bilgiyi verdiklerini açıkça kabul etmektedirler. Lakin bu şahıs...


DOSYA NO:2021/257 İstanbul 4. Vergi Mahkemesi Sayın Başkanlığına

DOSYA NO:2021/257   İstanbul 4. Vergi Mahkemesi Sayın Başkanlığına   DAVACI                                :Ünal Somuncuoğlu DAVALI                                 :Gelir İdaresi başkanlığı VEKİLİ                                               : Av. Nazlı Acar İspir, Akşemseddin Mahallesi,                                                Adnan Menderes Bulvarı, No : 56                                                Fatih-İstanbul KONUSU                              :Daval...


DOSYA NO: 2020/7464

DOSYA NO: 2020/7464   Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Sayın Başkanlığına   ÖZÜ                           : Son Açıklamalarımızdır.   AÇIKLAMALARIMIZ : Bizim işbu davamıza bakan bidayet mahkemesi ile, İstinaf mahkemesi, meseleyi maalesef bir adım önde ele alıyorlar. Yani, sanıyorlar ki, davanın konusu, iflas idaresinin, alacak iflas masasına kaydedildikten sonra yaptıkları işlemlerin doğru olup, olmadığı noktasındadır. Oysa bizim davamızın konusu kesinlikle bu değil. BİZİM DAVAM...


BAZI VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE KANUNA KARŞI HİLE

BAZI VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE KANUNA KARŞI HİLE   GİRİŞ  : (……….Türk bankacılık sektöründe 1980 yılında başlayan serbestleşme programları sonucunda önemli değişiklikler ve gelişmeler yaşanmıştır. Bankacılık sektörü bu yıllardan sonra oldukça karlı bir hale gelmiş ve banka sayısı hızla artmıştır.2000 senesinde banka sayısı 82 ye yükselmiş ve rekor kırmıştır. Ancak bankacılık sektörü ondan sonra çeşitli krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu krizler arasında en ağır olanları 2000 kasım...


ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA ADALETİN GECİKMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN AL

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA ADALETİN GECİKMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER   GİRİŞ                         : Avrupa insan hakları sözleşmesinin 6. maddesine göre, “HER ŞAHIS GEREK  MEDENİ VE VECİBELERİYLE İLGİLİ NİZALAR, GEREK CEZAİ SAHADA KENDİSİNE KARŞI SERDEDİLEN BİR İSNADIN ESASI HAKKINDA  KARAR VERECEK OLAN, KANUNİ, MÜSTAKİL VE TARAFSIZ BİR MAHKEME TARAFINDAN DAVASININ MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE HAKKANİYETE UYGUN VE ALENİ SURETTE DİNLENMESİNİ İSTEMEK HAKKINI HAİZDİR....


BELİRSİZ ALACAK DAVALARI VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN 4.MADDESİNİN SON...

BELİRSİZ ALACAK DAVALARI VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN 4. MADDESİNİN SON FIKRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK   ANAHTAR KELİMELER  : Belirsiz alacak davası, yazılı muhakeme usulü, basit muhakeme usulü, adil yargılanma, dinlenme hakkı, hakimin davayı aydınlatma ilkesi.   GİRİŞ             : Bir dava açılırken, kural olarak davacı, davasının miktarını (müddeabih) KESİN olarak belirlemek ve o miktar üzerinden dava açmak zorundadır. Lakin, bazı hallerde müddebih kesin olarak belirlenemez ve davacı ...


Paylaş