HALKBANK DAVASI VE ZORBA AMERİKA

 

Bir devlet bankası olan HALKBANK, akıl almaz bir şekilde, Amerika’da yargılanmaktadır. Konu hakkında derinlemesine hiçbir bilgiye sahip değilim. Bütün bildiklerim, gazete haberlerinden edindiğim bilgiye dayanmaktadır. Bu itibarla, bu yazımda benden kesin bir hukuki görüş beklemeyin. Lakin, gazetelerden edindiğim bilgilerin, sathi olmakla beraber, doğru olduklarını varsayarak, bu konudaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak isterim.

Medyada ifade edildiğine göre;

- Amerika’da bir yasa çıkarılmış ve bu yasaya göre, AMERİKA’YA DÜŞMAN OLARAK KABUL EDİLEN İRAN’a AMBARGO UYGULANMASINI HERHANGİBİR SURETTE DELEN KİŞİ VE KURUMLAR SUÇLU ADDEDİLMİŞLER

- HALK BANKASI, BİR ALTIN OPERASYONU İLE, BU AMBARGOYU DELMİŞ VE BU NEDENLE, BİR BANKA MENSUBU İLE, BANKA HÜKMİ ŞAHSİYETİ BU AMBARGOYU DELDİKLERİ İÇİN, AMERİKAN MAHKEMESİNDE YARGILANMAKTA İMİŞLER,

- AMERİKA’da YÜRÜRLÜKTE BULUNAN BİR YASAYA GÖRE, YABANCI DEVLETLERİN YEREL MAHKEMELERDE YARGILANMALARI MÜMKÜN DEĞİL İMİŞ.

- Bütün bu veriler, konu hakkında sağlam temele dayalı bir görüş açıklamama izin vermemekle beraber, kafamda beliren bazı istifhamların, salt bu veriler açısından aydınlığa kavuşturulmasına da engel değildir.

II- Meseleye evvela, AMBARGO YASASI İLE GİRELİM. Bu yasa, sadece kendisinin politik tutumu ile ilgili ve hiçbir evrenselliği bulunmayan bir kurallar manzumesidir. Yani, AMERİKANIN DÜŞMANI ADDEDİLEN BİR ÜLKE, TÜRKİYE İÇİN DÜŞMAN OLMADIKÇA VEYA TÜRKİYE’de HERHANGİBİR BİÇİMDE BU KURALLARA UYMAYI TAAHHÜT ETMEDİKÇE, ( mesela insan hakları beyannamesi gibi), BU KURALLARIN TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ OLDUĞUNU İDDİA ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR. Meğer ki bu ceza hükümlerini ihtiva eden kural, Amerika hudutları içerisinde ihlal edilmiş olsun.

- HALK BANK BİR KAMU BANKASIDIR VE YÖNETİM VE DENETİMİ DEVLETE AİTTİR. O banka personeli de, DEVLET MEMURU mesabesindedir. Meğer ki, özel bir sözleşme ile istihdam edilmiş olsun. ( sözleşmeli avukat gibi )

- Amerika’ da varlığı ifade edilen YABANCI DEVLETLERİN AMERİKA’da YARGILANMA YASAĞI İLE İLGİLİ kanun hakkında bir fikrim yok. Lakin, bu hususla ilgili hukuk kuralları, evrenseldir ve dünyanın hemen her ülkesinde bir biçimde mevcuttur. Bu kavram, DEVLETLERİN EGEMEN EŞİTLİĞİ denilen temel varsayımın bir sonucu olarak kabul edilir. DEVLETLERİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI konusunda, ilk ciddi örnek, Fransız yargıtayının bir kararında görülür. ( CASAUX KARARI ). İspanya aleyhine Fransa’da açılmış bir davada Fransız yargıtayı şu gerekçe ile, açılan davayı reddetmiştir. ( DEVLETLERİN BAĞIMSIZLIĞI, ULUSLARARASI HUKUKUN EN TANINMIŞ İLKELERİNDEN BİRİDİR. BİR DEVLETİN, BAŞKA BİR DEVLETİN MAHKEMELERİ ÖNÜNDE YARGILANMALARINA BU İLKE ENGELDİR…… DEVLETLE İLİŞKİYE GİREN KİŞİ BUNU BİLMEK ZORUNDADIR…)( Prof. Dr. Rona AYBAY, Yargıtay içtihatlarına göre yabancı devletin yargı bağışıklığı,sh 1 vd.)

- Türk hukukunda ise, başlangıçta durum tamamen yukarıdaki esaslar çerçevesinde ele alınırken, 1982 da yürürlüğe giren MÖHUK YASASI ile, durum biraz farklı ele alınmaya başlanmıştır. Kısaca ifade etmek gerekirse, YABANC I DEVLETE, ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİNDEN DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDA YARGI MUAFİYETİ TANINMAZ. Mesela, bir şahıs ile, bir yabancı devlet arasında, bir kira sözleşmesi var ve bu yabancı devlet bu sözleşmeyi bir şekilde ihlal ediyorsa, bu ihtilafla ilgili olarak, YABANCI DEVLET MUAFİYETİ UYGULANAMAZ VE BU İHTİLAFI TÜRK MAHKEMELİR RÜYET EDER VE YABANCI DEVLETİN ÜLKEDEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLERİNE TEBLİGAT YAPILABİLİR. Ancak konu, CEZA HUKUKU ve HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN BİR TAZMİNAT İSE, YABANCI DEVLET MUAFİYETİ KENDİLİĞİNDEN GÜNDEME GELİR. Bu prensipler, EVRENSEL PRENSİPLER OLUP, TÜM DÜNYADA GEÇERLİ OLMAK GEREKİR.

- Bu kısa izahatın ışığında, gelelim somut olayımıza;

- HALK BANKASI BİR KAMU KURUMU VE DEVLET YÖNETİMİ ALTINDA BİR BANKA MIDIR? Evet.

- Bu hukuki durumu itibariyle, Amerika’ da YABANCI DEVLET YARGI MUAFİYETİNDEN YARARLANMA HAKKINA SAHİP MİDİR? Kanımca, bu sualin cevabı da müsbettir.

- Bir davalının her davada, BU MUAFİYETTEN YARARLANMASI GEREKTİĞİNİ MAHKEME HUZURUNDA İFADE ETMESİ GEREKİR Mİ? Asla. Bu kurallar, mahiyetleri itibariyle Amma İntizamına taalluk eden kurallar olup, mahkemelerce RESEN NAZARA ALINMAK ZORUNDADIR. Yani, bir davada, davalının bu kurallardan istifade ettirilmesini talep etmesi kesinlikle gerekmez. Şu kadar ki, davalı KENDİ İSTEK VE İHTİYARI İLE, BU KURALLARDAN YARARLANMAK İSTİMİDİĞİNİ İFADE EDER VE YEREL KANUNLARIN UYGULANMASINI AÇIKÇA İFADE EDERSE, O ZAMAN BU HAKTAN YARARLANDIRILMAMASI MÜMKÜNDÜR. Somut olayda, davayı bakan Amerikalı savcı, bana göre tamamen aptalca bir beyanla, aynı suçtan yargılanan Hakan Atilla’nın bu haktan yararlanmak istediği hususunda bir talepte bulunmadığını ifade ederek, Halk Bank avukatlarının bu DAVADAKİ MUAFİYET TALEPLERİNİN NAZARA ALINAMAYACAĞINI İFADE ETMİŞTİR Kİ, MESELEYİ HANGİ AÇIDAN ELE ALIRSANIZ ALIN, ANCAK BİR AKIL FIKARASININ BEYANI OLMAKTAN İLERİ GİTMEZ BU İDDİA.

- Olayın nerede ve nasıl cereyan ettiği hususunda şu anda hiçbir bilgim  bulunmamaktadır. Lakin, olayın Amerika toprakları içerisinde cereyan ettiği hususunda her hangi bir kesin delil bulunmadıkça, amerika’da devam etmekte olan yargılama BİR SKANDAL OLMAKTAN İLERİ GİDEMEZ.

III- Bu arada meselenin bir başka boyutunu da ele almamızın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. BİLİNDİĞİ GİBİ AMERİKA, KENDİSİNİN DE KABUL ETTİĞİ GİBİ, PKK  BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR VE AMERİKA BU ÖRGÜTE SİLAH, CEPHANE VE SAİR SAVAŞ MALZEMELERİNİ YÜKLÜ MİKTARDA TEDARİK ETTİĞİ GİBİ, BU TERÖRİSTLERE EĞİTİM DE VERMEKTEDİR. YPD’nin PKK ‘dan ayrı bir örgüt olduğu iddiası ise, çocuklara bile inandırıcı gelmeyen bir masaldan ibarettir.

- Amerika bu davranışı ile, insanlarımızın ve MEHMETÇİĞİMİZİN ALÇAKÇA KATLEDİLMESİ OLAYINA BİLEREK VE İSTEYEREK KATILMAKTA VE BU CİNAYETE MEDHALDAR OLMAKTADIR. Bu işlediği suç nedeniyle AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN ÜLKEMİZDE YARGILANMASI MÜMKÜN VE GEREKLİDİR. Yani ABD ülkemiz aleyhine açık ve pervasız alçakça bir suç işlemekte bu suçun cezalandırılması icabetmektedir. Bunun için, kanımca her TÜRK VATANDAŞIN DAVA AÇMA HAKKI BULUNMAKTADIR.

Sonuç olarak, yukarıda da belirttiğim gibi, konu ile ilgili bilgilerim son derece sathi olduğu için, buraya kadar arzettiklerim bir varsayımdan ibaret olabilir. Lakin bu varsayımlar, üzerlerinde ciddi bir biçimde durulması gereken varsayımlardır. İleride konu hakkında daha sağlam bilgilere erişebilirsem, sizleri daha doyurucu şekilde bilgilendirmem mümkün olabilecektir Sevgili Kardeşlerim.

Ünal SOMUNCUOĞLU

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Paylaş