DÜNYA DÜZENİ VE GERÇEK HÜRRİYET

 

Kardeşlerim !

Her devirde bu dünyaya tek başına hakim olmak sevdası güden ve insanları birer köle olarak emri altına almayı hedefleyen bir şerefsizler takımı var. Bugün bunların kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Siyonist global sermaye, her devirde bir başka kalıba bürünüyor ve uydurduğu kavramlar ve sloganlarla bir sürü budalayı etki altına alıyor ve onları çok mahir bir şekilde kullanarak amacına varmaya çalışıyor. İşte bu zümre iblisin en sadık uşaklarıdırlar ve iblisin yöntemlerini başarılı bir şekilde uygulamaktadırlar. Amerikanın, anavatanları ingiltere’ye başkaldırması bunların oyunudur. Çay vergisi sadece gülünç bir bahanedir. Fransız ihtilali bunların oyunudur, ihtilal sonrası iktidarı ele geçiren bunların uşaklarıdır. Ülkemizdeki jöntürk hareketi tamamen bunların organize hilesidir ve ABDÜLHAMİD HAN’ı hürriyet düşmanı bir kızıl sultan diye tanıtmak ve kitlelere inandırmak bunların alçaklığıdır. Bu alçaklıkları sergilerken kullandıkları en etkili silah, kafalarının içinde beyin yerine ne taşıdıkları belli olmayan masonlardır. Rus ihtilali keza, bunların marifetidir. Günümüzde bir çok ülkede meydana getirdikleri provokatif hareketler, bunların alçaklıklarının ürünüdür. Ülkemizdeki 1960 ayaklanması, daha sonraki ayaklanmalar, 28 şubat cinayeti ve daha sonraki Gezi hareketi ve nihayet 15.temmuz kalkışması hep bunların ezilesi kafalarının ürünüdür. Bir gün HÜRRİYET, EŞİTLİK, ADALET derler, bir gün LAİKLİK derler, bir gün TABİAT KATLEDİLİYOR derler ve her gün yeni bir içi boş icad çıkararak, beyinsiz güruhları cepheye sürerler. Son olarak, amerikada meydana getirdikleri karışıklık ta, bu SİYONİST GLOBAL SERMAYENİN MARİFETİNDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR. Orada aptal bir polis tarafından öldürülen zenci bunların umurunda bile değildir. Lakin böyle bir olayı manipüle etmek bunların ihtisas alanına giren bir şeytanlıktır. Bütün amaçları, milliyetçilik fikrini ortadan silmek ve global Siyonist sermayeye rahat bir faaliyet alanı sağlamaktır. Bu şerefsizlerin tarihin eski çağlarından beri süregelen bu melanetleri, maalesef büyük kitlelerce bir türlü fark edilemiyor ve bu menhus oyunun aleti olmaktan kurtulamıyorlar. Çünkü bu şerefsizlerin her ülkedeki ajanları öylesine ustaca mevzilenmişlerdir ki, bu itleri mevzilerinden söküp, atmak kolay olmamaktadır. En büyük kozları da, HÜRRİYET ve EŞİTLİK KAVRAMLYARIDIR. Bu oyuncakları onlar kadar ustaca kullanan bir başka kesim mevcut değildir. Maalesef insanlar çok önemli bir şeyin farkında değildirler. GERÇEK HÜRRİYET ONLARA EMPOZE EDİLEN SÜSLÜ PALAVRA DEĞİLDİR. GERÇEK HÜRRİYET, İNSANIN, NEFSİNİN ESARETİNDEN KENDİSİNİ KURTARMASIDIR. En büyük zalim olan nefis baskısından kendini kurtaran insan, GERÇEK HÜRRİYETİN SAHİBİ OLMUŞ DEMEKTİR. Çünkü o zaman, YARADILIŞINDAKİ GAYEYİ BİLİR VE BİR BAŞKASININ HAKKINI GASPETMEKTEN ŞİDDETLE KAÇINIR. PAYLAŞMAYI BİR İNSANİ GÖREV OLARAK KABUL EDER. KISACASI, CENAB-I HAKKIN EMİR VE NEHİYLERİNİ YERİNE GETİRMEYİ AMAÇ EDİNİR VE NEFS-İ EMMARENİN TAHAKKÜM VE MEZALİMİNDEN KENDİNİ AZAD EDER. İşte bu dünyanın başındaki en büyük bela olan Siyonist sermayeyi, iblisin bu en büyük oyunu yok etmenin ilacı bundan başka bir şey değildir. Yeter ki, bu gerçeği idrak edebilecek bir kafa yapısına sahip olalım. ALLAH U EKBER

Ünal SOMUNCUOĞLU

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Paylaş