İMAN KENDİLİĞİNDEN NASİB OLMAZ

İMAN KENDİLİĞİNDEN NASİB OLMAZ   CENAB-I HAK, KURAN-I MÜBİNİN BAZI AYET-İ KERİMELERİNDE, “BİZ İSTESE İDİK HER BİR KULU HİDAYETE ERİŞTİRİRDİK” BUYURMAKTADIR. BU İLAHI BEYANI, bir kurtuluş beyyinesi gibi kullanmak isteyen bazı gafil kafirler de, “CENAB-I HAK BİZİ HİDAYET ERDİRMEDİ İSE BİZİM GÜNAHIMIZ NE?” şeklinde budalaca bir savunmanın ardına sığınmak istemektedirler. Bu nasıl bir aymazlık? Nasıl bir cehalettir? YÜCE RABBİMİZ İNSAN KULUNU AHSEN-İ TAKVİM ÜZERE, DİĞER TÜM MAHLUKATIN FEVKİ...


MUAVİYE İBLİSİ VE ONA BAZI KİMSELERİN YAKIŞTIRDIĞI (!) SIFAT

  MUAVİYE İBLİSİ VE ONA BAZI KİMSELERİN YAKIŞTIRDIĞI (!) SIFAT   İslam tarihinde maalesef muaviye denen bir iblisin de ismi geçmektedir. Kimdir bu muaviye? Bu iblis, EFENDİMİZİN ( S.A.V.) en büyük düşmanlarından ebu süfyan ile onun nursuz eşi hind’in müşterek çocuklarıdır. O hind ki, en büyük İslam mücahidlerinden HAZRETİ HAMZA’yı, kölesi vahşi’ye kalleşçe öldürten ve mübarek şehidimizin göğsünü hançeri ile yararak, kalbini çıkarıp yiyen, insanlık dışı bir yaratıktır. İşte muaviyenin at...


SİYER-İ NEBİ

SİYER-İ NEBİ   Değerli yazar Hayati ÜLKÜ’ nün kaleme aldığı İSLAM TARİHİNİ okuyorum. Gerçekten çok yararlandığım ve büyük emek sarfedilmiş bir eser olduğu muhakkak. Yalnız, SİYER-İ NEBİ faslında, değerli yazar aynen şu ifadeyi kullanmaktadır. (……..HAZRET-İ MUHAMMED’İN HAYATININ TARİHEN BİLİNMESİ,BÜTÜN DİNLERİ NESHEDEN İSLAM DİNİNİN ESASLARINI GÜNÜ, GÜNÜNE,SEBEBLERİ VE HİKMETLERİYLE AÇIK VE BERRAK BİR ŞEKİLDE TESBİT EDİLMESİNE SEBEB OLMUŞTUR……..) Bu cümlede beni irkilten ibare şudur: ...


BÜYÜK CİHAD (CİHAD-I EKBER )

BÜYÜK CİHAD (CİHAD-I EKBER )   Kardeşlerim ! Bildiğiniz gibi CİHAD, başlıca iki kısma ayrılmaktadır. Büyük cihad, küçük cihad. Küçük cihad, müminlerin, kafire karşı savaş meydanlarında veya sair alanlarda ALLAH RIZASI için verdiği mücadeledir. Büyük cihad ise, en büyük düşman, en azgın put olan NEFSE karşı verilen mücadeledir. Bu iki cihad arasında, RABBİMİZİN NEZDİNDE EN MAKBUL OLANI İSE, NEFSE KARŞI VERİLEN MÜCADELEDİR.(CİHAD-I EKBER ).Bu naçizane beyanlarımın asıl amacı, sizlerin de ...


MÜMİNUN SURESİNİN 52-53. AYET-İ KERİMELERİ

MÜMİNUN SURESİNİN 52-53. AYET-İ KERİMELERİ   MEZKUR AYET-İ KERİMELERDE YÜCE RABBİMİZ ŞÖYLE BUYURMAKTADIR.( VE NE VAKİT İŞLERİNİZ, AMELLERİNİZ İHLAS İLE, BU HUSUSDA HUDU İLE BİRLEŞİR, O ZAMAN BİR TEK ÜMMET OLURSUNUZ. ZİRA ESASINDA DİNİNİZ BİR VE TEVHİDE DAVETTİR……..)( 52) ( ÜMMETLER DİN İŞLERİNİ KENDİ ARALARINDA PARÇALAYIP KİTAP,KİTAP AYRILDILAR.HER HİZİP KENDİ DİNİYLE FERAHLADI. KENDİ DİNİNE HAK, DİĞERLERİNE BATIL DİYEREK SEVİNDİLER…)( Bu açıklamalar FÜYUZAT’tan iktibas edilmiştir. Diğer ç...


ZÜLF-Ü YARE Mİ DOKUNDU?

ZÜLF-Ü YARE Mİ DOKUNDU?   Bir takım it güruhu değerli bilim adamımız ve Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali ERBAŞ’ın Cuma Hutbesi nedeniyle havlamışlar. Neden mi? Çünkü Diyanet işleri Başkanımız o hutbesinde, zina ve eşcinselliğin günah olduğunu ve bir Müslümanın asla böyle bir günah işlememesi gerektiğini ifade etmiş. Ne oldu ulan? Zülf-ü yâre mi dokundu? Yoksa bu mesajı kişisel olarak mı algıladınız? Şahsınıza yapılan bir hakaret olarak mı düşündünüz? Yoksa, yakın çevrenizin tenki...


BİR TEFSİRİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

BİR TEFSİRİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ   Şemseddin Yeşil Efendi hazretleri, FÜYUZAT adlı KURAN-I MÜBİN tefsirinin RAD suresinin 37.AYET-İ KERİMESİ ile ilgili tefsirinin bir bölümünde aynen şöyle demektedir. Okuduğum diğer tefsirlerde, bu nakledeceğim ifadeyi bulamadım. Lakin, bu tefsir naçizane düşüncelerime bütünüyle uymaktadır. (…SEN ONLARIN DİNLERİNİN MENSUH OLDUĞUNU BİLDİKTEN VE BU HUSUSTA İLİM GELDİKTEN VE DİN-İ CELİL-İ İSLAMDA BÜTÜN BERAHİNİ İLE MALUM OLDUKTAN SONRA,ONLARIN HEVESATINA,ARZUL...


OSMANLI HANEDANI VE BAZI PADİŞAHLAR

OSMANLI HANEDANI VE BAZI PADİŞAHLAR   Osmanlı hanedanı, kültür düzeyleri son derece yüksek kimselerden teşekkül etmiştir. Gerçekten, her biri devrin en büyük alimlerinin rahle-i tedrisinden geçmiş ve çoğu birkaç yabancı dili okuyup, yazacak düzeyde öğrenmişlerdi. Bu kültür düzeyini hiçbir batı hanedanında görmek mümkün değildir. Lakin, her birini aynı mükemmellik düzeyinde görmek te mümkün değildir. Benim için çarpıcı nitelikler taşıyan bazıları vardır ki, onlara olan hayranlığımı ifade et...


EMR-İ İLAHİ VE TEDBİR

EMR-İ İLAHİ VE TEDBİR   İnsanların başlarına bir musibet geldiğinde veya geldikten sonra  bundan kurtulmak için bir takım tedbirler almaları bir emr-i haktır. Lakin ondan çok daha önemlisi, ALLAH’a tevekküldür. Çünkü sen ne tedbir alırsan al, ilmin ne mertebede olursa, olsun, CENAB_I HAKKIN TAKDİRİ NE İSE, O OLUR. Hiçbir insanın kaderi kendi elinde değildir. O kaderin ağları daha insanlık yeryüzüne gelmeden önce örülmüştür. Kaderin sahibi YÜCE ALLAH’tır. Hiç kimse YÜCE RABBİMİZ ile yarışa ...


İMAN-I YE’S

İMAN-I YE’S   Kardeşlerim ! İMAN-I YE’S, bütün hayatı boyunca iman sahibi olmamış ve fakat başına bir musibet geldiği zaman, aklı başına gelip, iman sahibi olan kimsenin elde ettiği imandır. Ne var ki, böyle gecikmiş bir iman, YÜCE RABBİMİZ  NEZDİNDE makbul değildir. Netekim, firavun, Kızıldeniz üzerlerine kapanıp, boğulurken, imana gelmiş ve YÜCE RABBİMİZE biat etmiştir. Lakin bu çok geç bir iman olduğu için, RABBİMİZ bunu kabul etmemiş ve onu Kızıldeniz’in sularında gark etmiştir. Bunun ...


BİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

BİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI   Anayasa mahkemesi geçenlerde bir karar vermiş ve DEVLET BAŞKANIMIZA hakaret içeren pankartlardaki beyanların DÜŞÜNCE HÜRRİYETİ (!) kapsamında olduğunu ve binnetice bu hakareti yapan şerefsizlerin suçsuz bulunduklarına hükmetmiş.(!) Yarım asrı çoktan aşan mesleki kariyerimde, ceza hukuku ile hiç ilgilenmedim ve dolayısıyla bu dalda fakülte bilgilerinin dışında fazla malumat sahibi değilim. Onun için bana biraz fikir ver zühtü. Mesela biri dese ki, (BÖYLE KA...


ARAF SURESİ 183.AYET-İ KERİMESİNİN BİR TEFSİRİ

ARAF SURESİ 183.AYET-İ KERİMESİNİN BİR TEFSİRİ   KURAN-I MÜBİNİN ÖNEMLİ TEFSİRLERİNDEN BİRİNİ BİZLERE HEDİYE EDEN ALİMLERİMİZDEN ŞEMSEDDİN YEŞİL HAZRETLERİ, ARAF SURESİNİN 183.AYET-İ KERİMESİ İLE İLGİLİ TEFSİRİNİN BİR BÖLÜMÜNDE AYNEN ŞU İFADEYİ KULLANIYOR. “ CENAB-I HAK, ZULMDE TEALİ, TERAKKİ EDENLERE İSTİDRAC VERİR DE ÖYLE BİR HAL MEYDANA GELİR Kİ, ARTIK DÜNYA SAHNESİNDE ONLARIN HER DEDİKLERİ OLMAYA BAŞLAR. İŞTE BU ONLAR İÇİN KUDRETİN EN BÜYÜK TUZAĞIDIR. NİHAYET (OH! BÜTÜN EMELLERİMİZE...


KURAN-I KERİM VE MONTESQUİEU’nün KANUNLARIN RUHU ADLI KİTABI

KURAN-I KERİM VE MONTESQUİEU’nün KANUNLARIN RUHU ADLI KİTABI Büyük Fransız düşünürlerinden Montesquieu, De L’ESPRİT DES LOİS ( Kanunların ruhu ) adlı kitabında, ( kanunların sağdan, soldan alınıp, iktibas edilmesinin yanlış olduğunu ve yasaların, uygulanacağı ülke insanlarının karakter yapılarına, ülkenin tabiat ve iklim şartlarına, örf ve adete uygun olarak vazedilmesinin uygun olacağını söyler ve bu nitelikleri taşımayan yasaların başarılı olamayacağını ileri sürer. Bu görüşe, bir hukukçu o...


NİSA SURESİ 139.AYET-İ KERİME

NİSA SURESİ 139.AYET-İ KERİME   YÜCE RABBİMİZ MEZKUR AYET-İ KERİMEDE MEALEN ŞÖYLE BUYURMAKTADIR. “ ONLAR ÖYLE MÜNAFIKDIRLAR Kİ, MÜMİNLERİ BEĞENMEZ, ONLARI BIRAKARAK KAFİRLERİ DOST TUTARLAR. HAZRET’İ MUHAMMEDİN DÜŞMANLARINI VE ONU TANIMAYANLARI DOST İTTİHAZ EDERLER. ACABA ONLARIN YANINDA İZZET VE KUVVET Mİ ARIYORLAR? ONLARA DOST OLMAKLA BÜTÜN EMİRLERİNE VE İŞLERİNE GALİP GELECEKLERİNİ Mİ ZANNEDİYORLAR ?” Kardeşlerim! Her zaman söylediğim gibi, bizzat kendi halkının düşmanı olan ESED v...


MÜRİD

MÜRİD Bazen duyuyoruz. Falanca şeyhin müridi, filanca alimin müridi gibi sözcükler etrafta dolanıp, duruyor. Bazen, iblisin uşağı fetö gibi şerefsizlere bile mürid olanlar çıkıyor. Bütün bunlar kanımca, bir bilgi karmaşasından kaynaklanıyor. Hiç şüphesiz, her insan aynı meziyetlerle donanmış olmuyor. Özellikle din konusunda, en gelişmiş akla sahip kimselerin bile, bir üst akıla, bir yol göstericiye ihtiyacı oluyor. Lakin, bu ihtiyaç sahiplerine, o yol, erkan gösteren kişinin MÜRİDİ demek son ...


ANLAT BAKALIM VATİKAN

ANLAT BAKALIM VATİKAN   Kardeşlerim ! Her zaman ifade ettiğim gibi,Hristiyan alemi in nomine di padre et figli et spiritus sancti diyerek (baba,oğul,kutsal ruh adına ) dua ettikleri ve YÜCE RABBİMİZE şirk koştukları için afları mümkün olmayan günahkardırlar. Ancak iş bununla da bitmiyor. YÜCE RABBİMİZ KURAN-I MÜBİN ‘de bizlere defaatle bildiriyor ki, GEREK TEVRAT VE GEREKSE İNCİL,HAZRETİ MUHAMMED’in (S.A.V.) yeryüzüne geleceğini açıklayan birer kutsal kitaptırlar. Lakin hem Yahudiler ve...


GAFLET İÇİNDEKİ HRİSTİYAN ALEMİ

GAFLET İÇİNDEKİ HRİSTİYAN ALEMİ   Kardeşlerim ! Hristiyan alemi bugün inanılması güç bir gaflet içinde.Ahlaksız Siyonist yahudilerle el,ele vermişler,dünyayı ve en başta da ,akılları sıra,İSLAMİYETİ yok etmeye çalışıyorlar.Bilmiyorlar ki,KURAN-I KERİM,hiçbir KİTABA NASİB OLMAMIŞ BİR BİÇİMDE YÜCE RABBİMİZİN ÖZEL KORUMASI ALTINDADIR.Yedi düvel değil,yedi alem bir araya gelse,İSLAMİYETİ YOK EDEMEZLER.Kaldı ki,bu Hristiyanlar öylesine cahil ve gerek dini bilgi ve gerekse tarih bilgisinden öyle...


ÇÖL FARELERİ MÜMİN DEĞİLDİR

ÇÖL FARELERİ MÜMİN DEĞİLDİR   Birleşik arab emirlikleri ve suudilerin mümin olduklarını sanmayınız. Onlar gerçek birer mümin değil, sadece İSLAMA inkiyad etmiş, boyun eğmiş rezillerdir. Gerçek mümin olsalardı, İSLAMIN KILICI olan TÜRK MİLLETİNE cephe alıp, iblis uşaklarının yanında saf tutmazlardı. Her ümmet kimi dost tutuyorsa, o dost tuttuklarının meşrebindendir. Bu çöl fareleri, müminlerin safında değil, iblis uşaklarının emri altındadırlar. Onların İLAHI CENAB-I HAK DEĞİL, yeşil dolarl...


MUHTEŞEM ÖRNEK

MUHTEŞEM ÖRNEK   Kardeşlerim ! Bildiğiniz gibi, PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.) LA İLAHE İLLALLAH DAVASINA BAŞ KOYDUĞU zaman, ne ordusu, ne serveti, ne taraftarı vardı. Lakin hepsinden daha önemli olan, ALLAHI, İMANI VE AŞK-I İLAHİSİ VARDI. İşte bu AŞKLA, EFENDİMİZ (S.A.V.) baş koyduğu büyük davanın gereği olarak, ZALİME ZALİM, KAFİRE KAFİR, MÜŞRİKE MÜŞRİK DİYEREK İLK BÜYÜK CİHADINI TEK BAŞINA BAŞLATTI VE putperestlere karşı İNANILMAZ MÜCADELESİNE GİRİŞTİ. Sonuçta ne oldu? Hepinizin de bildiğ...


HİÇ UTANMANIZ YOK MU ?

HİÇ UTANMANIZ YOK MU ? Ana muhalefet partisinin  ileri gelenleri, terör örgütünün TÜRK PARLAMENTOSUNA sızan temsilcilerinin parti kongresine katılmışlar ve o kongrede, İSTİKLAL MARŞININ okunmamasına hiçbir tepki göstermedikleri gibi, TÜRK BAYRAĞI asılmamasına da hiçbir tepki göstermemişler ve üstelik, çatışmalarda geberen şerefsiz teröristler için de hainlerle birlikte tazim (!) duruşunda bulunmuşlar. Şerefsiz hainlerle ortak oldular ya! Şerefsiz hainlerin oyları ile bazı belediyeleri ele geç...


Paylaş